Nyt on aika auttaa

Afganistanissa on meneillään humanitaarinen ja ihmisoikeuskriisi, joka koskee useita eri ryhmiä. Erityisen suuressa vaarassa ovat kansalaisliikkeiden aktivistit, etniset ryhmät, vähemmistöt sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien puolustajat. Aiemmin otetut...

Vihreä politiikka kiinnostaa

Ahti Vielma toi mielipidekirjoituksessaan (KSML 16.9.) esiin näkemyksiään Vihreiden toimista ja aikaansaannoksista Jyväskylässä. Olisi kuitenkin toivottavaa, että politiikassa itsekin pitkään mukana ollut kirjoittaja erottaisi mielipiteensä tosiasioista. Vielma on...

MAL-sopimuksilla kehitetään kestävästi

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko esitti, että nykyiset MAL-sopimukset korvattaisiin tulevaisuudessa kansallisilla kuntien ja kaupunkien välisillä ilmastosopimuksilla (KSML 10.8.). MAL-sopimukset laajenivat koskemaan Jyväskylän, Lahden ja...

Kuntapolitiikka on yhteistyötä

Vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen Jyväskylässä lähdettiin pohjustamaan uutta valtuustokautta Vihreiden johdolla. Ryhmien välisissä luottamuspaikkaneuvotteluissa sovittiin yhteisistä periaatteista ja päätettiin noudattaa vaalitulosta kunnioittavaa paikkajakoa. Koko...

Päärata tuo hyvinvointia ja elinvoimaa

Vaikka korona on hetkellisesti vähentänyt junien käyttöä, rakentuu kestävä tulevaisuus raiteille. Raideliikenteen lisääminen niin tavara- kuin matkustajaliikenteessä on välttämätöntä. Niin kaupunkien omat kuin kansalliset ilmastotavoitteet edellyttävät sitä....