Tiedotteet

Eläinten hyvä kohtelu on velvollisuutemme

Maa- ja metsätalousministeriössä pitkään valmistelussa ollut laki eläinten hyvinvoinnista on parhaillaan lausuntokierroksella ja tulossa kevään aikana päätettäväksi eduskuntaan. Kaksikymmentä vuotta sitten tehty eläinsuojelulaki on vanhentunut, mutta olemmeko saamassa sen tilalle nykyvaatimukset täyttävän lain vai huonon kompromissin? Lue lisää

Kuntavaali on tasa-arvovaali

Keski-Suomen NYTKIS – Naisjärjestöt yhteistyössä

Kannanotto Naistenpäivänä 6.3.2017

 

Miten sukupuolien tasa-arvo näkyy vuoden 2017 kuntavaaleissa? Vaalien alla moni puolue on kertonut vaikeuksista saada kuntavaaliehdokkaiksi nuoria perheellisiä naisia, jotka eivät … Lue lisää

Vuoden 2015 tilinpäätöksestä ja arviointikertomuksesta

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus avaa kaupungin toimintaa tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmasta. Vihreä ryhmä kiittää lautakuntaa hyvästä ja perusteellisesta työstä. Kiitoksen selkeistä vastauksista ansaitsevat myös tarkastuslautakunnan kysymyksiin vastanneet virkamiehet. Muutaman vuoden käytössä ollut tapa käsitellä arviointikertomus, tarkastuslautakunnan kysymykset ja niihin annetut vastaukset yhdellä kertaa, on mielekäs. Kysymme myös voisiko tarkastuslautakunnan toimintaa kehittää edelleen siten, että tarpeellisia muutoksia toiminnassa voidaan tehdä tarkastuslautakunnan huomioiden ja väliraportoinnin perusteella nykyistä joustavammin. Lue lisää

Lapsille turvalliset ja terveelliset koulutilat Kangasvuoreen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Jyväskylässä on suunnitelmallisesti peruskorjattu monin eri tavoin ongelmaisia koulu- ja päi-väkotirakennuksia viimeisten vuosien aikana. Myös uudisrakentamisessa on lapset ja nuoret asetettu usein etusijalle rakentamalla uusia päiväkoteja ja kouluja. Näin toimien on haluttu taata kasvulle ja oppimiselle turvalliset ja terveelliset lähtökohdat fyysisen toimintaympäristön osalta. Kun lukee uutisia mm. pääkaupunkiseudun kuntien tilanteesta ongelmakiinteistöjen suhteen, voi todeta, että Jyväskylä on toiminut tässä suhteessa viisaasti hankalasta talousti-lanteesta huolimatta. Tehdyt investoinnit ovat olleet perusteltuja ja tarpeellisia. Lue lisää

Vihreät Naiset: Turvataan varhaiskasvatus ja perusopetus

Vihreät Naiset on huolissaan siitä, että hyvinvointiyhteiskunnan edellytyksiä nakerretaan pala palalta. Hallitus kurjistaa toimillaan erityisesti lasten ja nuorten elämää. Lue lisää

Hyvä vanhuus on elämää yhdessä ja yhteisössä viimeiseen päivään

Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan edellisen sukupolven elämää ja työtä pitämällä vanhuksista hyvää huolta. Vanheneminen, toimintakyvyn heikkeneminen ja avun tarpeen lisääntyminen on osa ihmisen elämänkaarta. Hyvä vanhuus tarkoittaa muutakin kuin tuotettuja palveluja. Se on osallisuutta, välittämistä, huolenpitoa, kosketusta ja ihmisen oman tahdon kunnioittamista mahdollisimman pitkään. Lue lisää

Maailman paras koulu

Maija2

Kun puhutaan koulun merkityksestä ihmiselle, muistan erään ekaluokkalaiseni vuosien takaa. Ensimmäinen koulupäivä sujui tutustuessa muihin luokkatovereihin ja koulun tiloihin. Aapisetkin annettiin kotiin päällystettäväksi ja naulakkopaikka merkittiin omalla … Lue lisää

Lasten ja perheiden palvelut ovat tuloksellista talouspolitiikkaa   

Hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat koko maassa. Erot hyvinvoinnissa alkavat usein syntyä jo elämän varhaisina vuosina. Yhteiskunnan kehityksen kannalta erityistä huolta herättää se, että myös Suomessa huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle. Lue lisää