Perheiden sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät huolet nousevat toistuvasti julkiseen keskusteluun. Ilmenneitä pulmia ja ongelmia on pyritty ratkaisemaan kehittämällä uusia palveluita, usein hankepohjaisesti. Lukemattomien määräaikaisten hankkeiden myötä palveluiden saatavuus ja saavutettavuus eivät kuitenkaan ole oleellisesti parantuneet. Niin sanottu ”yhden luukun” -periaate jää usein toteutumatta ja avun saamisen pitkittyessä hankaluudet kiertyvät vaikeasti ja kalliisti hoidettavaksi ongelmavyyhdeksi.Uusien hankkeiden ja palveluiden sijaan olisikin ensin vahvistettava voimavaroja niissä peruspalveluissa, joiden saatavuus on erinomainen ja joiden kautta perheet, lapset ja nuoret tavoitetaan kattavasti. Tällaisia palveluita ovat neuvolat, varhaiskasvatus ja perusopetus.

Perheiden varhainen tuki toteutuu hyvin äitiys- ja lastenneuvoloiden toiminnassa, jossa säännöllisillä neuvolakäynneillä tuetaan koko perheen hyvinvointia. Neuvolassa tuetaan vanhempien parisuhdetta, autetaan valmistautumaan uuden perheenjäsenen syntymään ja seurataan suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja kehitystä vastasyntyneestä alkaen.

Tärkeää työtä tehdään myös varhaiskasvatuksessa, jossa koulutetut ammattilaiset tunnistavat mm. alkavia oppimispulmia tai lasten hyvinvointiin liittyviä huolenaiheita. Luotettava hoitopaikka, päivittäinen aikuisten kohtaaminen ja vuosien mittaan rakentuvat turvalliset ihmissuhteet ovat hyvä tae lapsen terveelle kasvulle ja hyvälle oppimiselle sekä tärkeä tuki koko perheelle.

Perusopetuksessa pienempiä kasvun ja oppimisen pulmia osataan ratkaista tehokkaasti ja siten ehkäistään uusien ongelmien syntymistä. Koulujen ammattitaitoiset aikuiset paitsi opettavat, niin myös ohjaavat, kuuntelevat, neuvovat, kohtaavat ja kannustavat lapsia, nuoria ja myös heidän vanhempiaan.

Näitä perheiden, lasten ja nuorten tärkeitä peruspalveluja täydentävät opiskeluhuollon lakisääteiset terveydenhoitajan, psykologin ja kuraattorin palvelut. Ne tuovat matalan kynnyksen moniammatillista apua ja tukea lasten ja nuorten omaan kasvuympäristöön.

Toimivien peruspalveluiden ohella tarvitsemme myös ns. korjaavia palveluita, joissa tarjotaan kuntoutusta ja hoitoa. Monissa tilanteissa avuksi kuitenkin saattaa riittää, että lasten ja nuorten huolet tai vaikeudet huomataan, ja oikeanlaista apua ja tukea voidaan tarjota nopeasti. Tässä onnistuminen edellyttää, että varhaiskasvatuksen ammattilaisia sekä koulujen opettajia ja muuta henkilöstöä on riittävästi ja heillä on todellinen mahdollisuus tehdä työnsä hyvin myös käytännössä.

Meri Lumela, KM, perusopetuksen rehtori

Tuija Mäkinen, YTM, vastaava kuraattori