Meri Lumela – Minulle tärkeitä asioita

Koulusta eväät elämään

Suomalainen hyvinvointi on rakennettu vahvan, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen avulla. Koulutuksen mallimaan on huolehdittava lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun edellytyksistä. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ehkäisemme syrjäytymistä ja vaalimme lapsen ja nuoren intoa uuden oppimiseen. Maailman parhaassa koulussa kasvavat tulevaisuuden tekijät.

Terve talous on hyvinvoinnin perusta

Julkinen talous tulee saattaa tasapainoon ja velkaantuminen pysäyttää. Politiikkamme tulee kannustaa yrittämiseen ja taloudelliseen toimeliaisuuteen. Työn tekemisen on oltava aina kannattavaa. Sosiaaliturvan päällekkäisyyksiä ja byrokratiaa tulee purkaa ja perustulo ottaa käyttöön.

Yksi ja yhteinen planeetta

Yhteisen ympäristömme kannalta viisaat valinnat ovat pitkäjänteistä, tämän päivän ja huomisen turvaavaa ympäristöpolitiikkaa. Oikeus hyödyntää luonnonvaroja velvoittaa meitä huolehtimaan niiden riittävyydestä myös tuleville sukupolville. Haluan, että myös huomisen lapset saavat polskia puhtaissa järvissä, nuuhkia kesäkukkien tuoksua heinäkuun lämmössä ja, että  lumilinnat ja hiihtoladut kuuluvat neljän vuodenajan Suomeen.

Oikeus hoitoon, hoivaan ja elämään yhdessä ja yhteisössä

Ihmisellä on oikeus hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon kaikissa elämänvaiheissa. Terveyden edistäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen vahvistaa yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Se on myös tuloksellista taloudenpitoa. Yksinäisyys eristää ja sairastuttaa. Viisautta on edistää eri-ikäisten ihmisten yhdessä toimimisen mahdollisuuksia.

Suomalaista hyvinvointia on aina rakennettu yhdessä. Yhdessä olemme enemmän!