MERI LUMELA 

Olen 54-vuotias Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen Vihreiden puheenjohtaja ja peruskoulun rehtori. Perheeseeni kuuluu kolme aikuista lasta ja puoliso. Uskon, että elämänkokemukseni, monipuoliset tehtävät työelämässä ja erilaiset luottamustehtävät antavat minulle hyvät lähtökohdat kansanedustajan työn menestykselliseen hoitamiseen. Haluan osaltani vaikuttaa siihen, millaisessa maassa elämme tänään ja huomenna.

 Suomalaisen hyvinvoinnin perusta on tasa-arvoinen koulutus. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kasvavat tulevaisuuden tekijät, siellä rakennetaan perusta koko elämän mittaiselle oppimiselle ja ehkäistään syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lisäksi on huolehdittava toisen asteen sekä yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen hyvästä laadusta ja saavutettavuudesta. Koulutus on edullisin ja tehokkain keino edistää hyvinvointia, eikä sen voimavaroista tule tinkiä.

Terveydenhuollon resurssit on osattava suunnata oikeisiin kohteisiin oikea-aikaisesti. Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen edistävät yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Varhainen tuki on myös viisasta talouden pitoa.

 Ihmisillä on oikeus saada tukea ja turvaa erilaisissa elämäntilanteissa ja–vaiheissa. Ikääntyville ihmisille on taattava mahdollisuus turvalliseen asuinympäristöön ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Haluan edistää omalla toiminnallani tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kestävä kansantalous on edellytys Suomen kehittymiselle nopeasti muuttuvassa maailmassa. Elinvoima syntyy työstä ja yrityksistä. Uusien työpaikkojen syntymistä edistäviä keinoja pitää kokeilla rohkeasti ja yhdessä asioista sopien. Haluan tehdä oikeudenmukaista ja kestävää talouspolitiikkaa sekä edistää avoimuutta asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Neljä vuodenaikaa, luonnon monimuotoisuus ja kestävä tulevaisuus ovat minulle tärkeitä asioita. Vaikuttava ilmastopolitiikka edellyttää yhteistä ymmärrystä ja päättäväisiä toimia meiltä kaikilta. Emme voi siirtää vastuuta elinympäristöstämme tuleville sukupolville.

Olen yhteistyökykyinen ja luotettava, uskallan ottaa vastaan haasteita ja vien Keski-Suomelle tärkeitä asioita määrätietoisesti eteenpäin.  Arvostan hyvää vuorovaikutusta, avoimuutta ja erilaisia näkemyksiä.