MERI LUMELA 

Olen 58-vuotias perusopetuksen rehtori, Jyväskylän kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja Jyväskylän Vihreiden puheenjohtaja. 

Keski-Suomen hyvinvointialueella toimin valtuutettuna ja henkilöstöjaoston varapuheenjohtajana.

Haluan vaikuttaa siihen, että teemme valintoja ja päätöksiä, joilla rakennamme Jyväskylästä inhimillisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kaupungin.

Hyvinvoinnin pohja luodaan tasa-arvoisella ja -laatuisella koulutuksella. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kasvavat tulevaisuuden tekijät, siellä ehkäistään syrjäytymistä ja rakennetaan perusta koko elämän mittaiselle oppimiselle. Koulutus on tutkitusti edullisin ja tehokkain keino edistää kestävää hyvinvointia, eikä sen voimavaroista ei tule tinkiä.

Terveydenhuollon resurssien vaikuttavinta käyttöä on suunnata ne oikeisiin kohteisiin oikea-aikaisesti. Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen edistävät yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Varhainen tuki ja se, että pulmien ei anneta kasvaa isoiksi ja kalliisti hoidettaviksi ongelmiksi, on myös viisasta talouden pitoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on varmistettava hyvinvointialueiden ja kuntien välisen yhteistyön sujuvuus ja joustavuus, jotta kuntalaiset saavat riittävät, laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut.

Ihmisellä on oikeus tukeen ja turvaan erilaisissa elämäntilanteissa ja –vaiheissa. Ikääntyville ihmisille on taattava mahdollisuus turvalliseen asuinympäristöön ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa.

Vakaa kuntatalous on paras tae sille, että kaupunki voi tarjota kuntalaisille hyvän elinympäristön ja laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa. Elinvoima syntyy työstä ja yrityksistä. Työllisyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä edistäviä keinoja pitää kokeilla rohkeasti ja yhdessä asioista sopien. Haluan tehdä
oikeudenmukaista ja kestävää talouspolitiikkaa sekä edistää avoimuutta asioiden valmistelussa ja
päätöksenteossa.

Neljä vuodenaikaa, luonnon monimuotoisuus ja kestävä tulevaisuus ovat minulle tärkeitä asioita. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää yhteistä ymmärrystä ja päättäväisiä toimia meiltä kaikilta. Vastuuta emme voi siirtää tuleville sukupolville. 

Edistän omalla toiminnallani tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Olen luotettava, uskallan ottaa vastaan haasteita ja vien asioita määrätietoisesti eteenpäin. Arvostan hyvää vuorovaikutusta, avoimuutta ja erilaisia näkemyksiä.

Lue lisää minulle tärkeistä asioista: