Reilun kaupan viikkoa vietetään 25.–31.10. Reilulla kaupalla edistetään ihmisoikeuksia, parannetaan tuottajien asemaa ja mahdollisuuksia elämiseen riittäviin ansioihin.

Lapsi- ja pakkotyö, epäinhimilliset työolot, naisten ja vähemmistöjen syrjintä ja muut vakavat ihmisoikeusongelmat ovat valitettavan yleisiä esimerkiksi elintarvikkeiden, elektroniikan, tekstiilien ja katukivien tuotantoketjuissa.

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan vuonna 2020 jopa 160 miljoonaa lasta teki terveydelleen ja koulunkäynnilleen haitallista työtä.

Lapsi- ja pakkotyö ovat ankarasti kiellettyjä useissa kansainvälisissä sopimuksissa, kuten Euroopan ihmisoikeus- ja YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa, joihin Suomikin on sitoutunut. Silti pakkotyöläisten ja lasten tuottamia tavaroita ja elintarvikkeita käytetään suomalaiskaupungeissa ja muissa julkisyhteisöissä päivittäin. Moni kunta ostaakin tietämättään tuotteita, jotka on valmistettu ihmisoikeuksia polkien.

JYVÄSKYLÄSSÄ kaupungin hankintoja ohjaavat kaupunginhallituksen hyväksymät hankintojen linjaukset. Aktiivinen yhteistyö eri vastuullisuussidosryhmien kanssa ja riskinarviointi auttavat tunnistamaan tuoteryhmiä, joissa voi olla ihmis- ja lastenoikeuksien rikkomisen riskejä.

On tärkeää löytää parhaat käytännöt vastuullisuuden edistämiseksi. Emme halua, että julkisilla varoilla tuetaan lasten ja työntekijöiden oikeuksia rikkovaa tuotantoa.

Tämän vuoden Reilun kaupan viikon teema on ilmastonmuutos. ”Pienillä teoilla on reilu vaikutus” -kampanja kertoo ilmastonmuutoksen vaikutuksista viljelyolosuhteisiin, mutta tuo samalla esille sitä, miten viljelijät ovat omalta osaltaan pystyneet muuttamaan toimintaansa ilmastoystävällisemmäksi.

Reilun kaupan viikko kannustaa meitä tekemään vastuullisia kulutusvalintoja. Tämä viesti on tärkeä myös meille kuntapäättäjille, sillä kunnat hankkivat verovaroilla merkittävän määrän erilaisia tuotteita, kuten esimerkiksi elintarvikkeita tai sairaalatekstiilejä.

JYVÄSKYLÄ sai Reilun kaupan kaupunki -arvonimen vuonna 2016 ja Reilun kaupan kahvia ja muita tuotteita käytetään esimerkiksi kaupungin omissa tilaisuuksissa, kahviloissa ja ravintoloissa, työpaikoilla ja seurakunnissa.

Julkisiin hankintoihin käytetään valtavasti rahaa, mikä antaa kunnille merkittävästi vaikutusvaltaa. Tekemällä viisaita ja kestäviä hankintoja, kaupungit ja kunnat kannustavat yrityksiä vastuullisuuteen: kasvanut kysyntä vastuullisille tuotteille lisää todennäköisesti myös niiden tarjontaa.

Tänä vuonna vietämme Reilun kaupan Jyväskylän viisivuotispäivää. Reilu kauppa on vaikuttava tapa tehdä ihmisten sekä ympäristön kannalta vastuullisia ja kestäviä valintoja niin kaupunkina kuin kaupunkilaisinakin.

Meri Lumela (vihr.) Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. vpj.,

Caius Forsberg (kok.) ja Petteri Muotka (kd.) kaupunginvaltuutetut

Tony Melville (sd.), Irma Hirsjärvi (vas.) ja Heidi Rentola (kesk.), kaupunginhallituksen jäsenet