Sekä Keski-Suomessa että Päijät-Hämeessä tehtyjen selvitysten perusteella Päijänteellä on erinomaiset edellytykset Unescon biosfäärialuestatuksen saamiselle. Laajassa yhteistyössä valmisteltu hanke äänestettiin kuitenkin nurin Jyväskylän osalta kaupunginhallituksessa.

Hanketta puolsivat vasemmistoliiton, vihreiden ja sosialidemokraattien edustajat. Näyttää siltä, että vain osassa ryhmiä ymmärretään, millaiset mahdollisuudet kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu brändi avaisi alueemme elinvoiman vahvistamiselle, mm. maaseutu- ja luontomatkailulle, tutkimukselle ja koulutukselle.

Hankkeesta irtautumista perusteltiin väitteillä, jotka on osoitettu vääriksi useaan kertaan. Biosfäärialueet eivät aseta rajoitteita maankäytölle tai elinkeinotoiminnoille ja kaikki toiminta tapahtuu olemassa olevan kansallisen lainsäädännön puitteissa.

Biosfäärialue on ennen kaikkea kestävän paikallisen ja alueellisen kehittämisen työväline, jonka käyttötavasta vastaavat alueen omat toimijat; kunnat, maanomistajat, asukkaat, yhteisöt, yritykset sekä oppi- ja tutkimuslaitokset.

Toiminta on luonteeltaan mahdollistavaa, ei rajoittavaa; tavoitteena on edistää ihmisen ja luonnon tasapainoista vuorovaikutusta vapaaehtoisiin toimenpiteisiin perustuen.

Biosfäärialueiden toiminnan keskiössä oleva paikallinen ja alueellinen kehittäminen mahdollistaa alueen toimijoille tutkimus- ja kehitysrahoituksen hakemisen eri lähteistä. Nyt Jyväskylässä menetetään tämä mahdollisuus.

Kahdesta ministeriöstä on näytetty alustavasti vihreää valoa toiminnan koordinaatiossa tarvittavalle kansalliselle pysyväisluonteiselle rahoitukselle.

Jyväskylän kaupungin taloudellinen sitoumus biosfääristatuksen hakuprosessiin olisi ollut enintään 20 000 euroa – ja tämäkin sillä edellytyksellä, että prosessiin ei saada kansallista rahoitusta jo hakemusvaiheessa

Näemme, että tämä Järvi-Suomea koskeva hanke lisäisi toteutuessaan yhteisen aarteemme, Päijänteen arvostusta ja vahvistaisi alueemme elinvoimaa monipuolisesti ja kestävästi. Jyväskylän jättäytyminen biosfäärialueen tuomien mahdollisuuksien ulkopuolelle on lyhytnäköistä ja valitettavaa kaupunkimme maaseutumaisten osien, pienten yritysten ja matkailun kehittämisen kannalta.

Meri Lumela ( vihr.), Irma Hirsjärvi ( vas.), Mervi Hovikoski ( sd.), Arto Lampila ( vihr.), Eila Tiainen ( vas.), Pentti Mäkinen ( sd.), Tony Melville ( sd.)