Liikkuva hammashoidon yksikkö Jyväskylään

Jyväskylässä pohditaan parhaillaan muiden kuntien tavoin sitä, miten palvelut voidaan järjestää nykyistä tehokkaammin ottaen samalla huomioon palveluiden tavoitettavuuden.Suun terveydenhuoltoon kuuluvat oleellisesti mm. koululaisille tehtävät suunterveyden...

Hankintatiedot avoimiksi Jyväskylässä

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat demokratian toteutumisen perusedellytyksiä. Avoimuuden edistämisen tulee olla keskeinen tavoite Jyväskylän kaupungin toiminnassa. Eräs avoimuuden lisäämisen tapa on hankintoihin liittyvien tietovarantojen julkaiseminen internetissä....