Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat demokratian toteutumisen perusedellytyksiä. Avoimuuden edistämisen tulee olla keskeinen tavoite Jyväskylän kaupungin toiminnassa.

Eräs avoimuuden lisäämisen tapa on hankintoihin liittyvien tietovarantojen julkaiseminen internetissä. Kaupunkilaisilla on oikeus tietää mihin yhteisiä verorahoja käytetään. Tällä hetkellä hankintakeskuksen kautta tehtyjen yksittäisten hankintojen polku tarjouksesta hankintapäätökseen on seurattavissa, mutta yhteistä tietovarantoa hankinnoista ei ole.

Helsingin kaupunki on noin kuukausi sitten julkistanut tiedot kaupungin tekemistä ostoista vuosien 2012 ja 2013 osalta. Avoimuuden kautta on arvioitu saatavan myös säästöjä.

Esitän, että Jyväskylän kaupunki julkaisee kaupungin yhteisessä tietojärjestelmässä olevat eri toimialojen hankintatiedot internetissä. Hankintatiedot käsittävät mm. tavaroiden ja palveluiden ostot. Tiedot julkaistaan esimerkiksi vuosittain tai mahdollisuuksien mukaan useammin. Tiedot julkaistaan jaoteltuna hankintojen laadun mukaan ja siten, että tiedot ovat helposti vertailtavissa.

Tietojen julkaiseminen aloitetaan mahdollisimman pian.

Jyväskylässä 1.12.2014

 

Meri Lumela