Jyväskylässä pohditaan parhaillaan muiden kuntien tavoin sitä, miten palvelut voidaan järjestää nykyistä tehokkaammin ottaen samalla huomioon palveluiden tavoitettavuuden.Suun terveydenhuoltoon kuuluvat oleellisesti mm. koululaisille tehtävät suunterveyden tarkastukset. Jyväskylässä tarkastetaan vuosittain 1., 3., 5. ja 8. luokkien oppilaat. Oppilaat kutsutaan tarkastukseen, johon huoltaja on velvoitettu heidät kuljettamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa asuinpaikasta ja hammashuollon toimipisteestä riippuen eri pituisia kuljetusmatkoja ja lisäksi poissaoloja koulusta ja huoltajille työstä.

Mm. Helsingissä suunterveydenhuollon palveluita tarjotaan liikkuvasta yksiköstä. Liikkuvalle yksikölle laaditaan toimintasuunnitelma, jonka puitteissa se kiertää kouluja ja koulujen loma-aikoina leikkikenttiä ja palvelukeskuksia tarjoten hammashoitoa.

Koululaisten hammashoito toteutetaan ajamalla suunhoitoyksikkö koulun alueelle. Oppilaat kutsutaan hammashoitoon suoraan luokista koulupäivän aikana ilman erillistä ajanvarausta.

Uudella toimintamallilla voidaan saavuttaa mm. seuraavia etuja:

  • tyhjäkäyntiä ei synny peruuttamattomista käyntiajoista
  • joustava toimintatapa
  • suunterveydenhuoltoa voidaan toteuttaa lähipalveluna
  • tila ja laitteet joustavasti käytössä siellä missä tarvitaan
  • ajankäytön tehostaminen

Esitän, että Jyväskylään hankintaan perusterveydenhuollon käyttöön liikkuva suunhoidon yksikkö. Liikkuvassa yksikön toimesta annetaan terveysneuvontaa, tehdään suun terveystarkastuksia, ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja korjaavaa hoitoa.