Rekrytoinnissa tapahtuu paljon ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, nimeen tai ulkonäköön liittyvää syrjintää. Anonyymi rekrytointi on tehokas keino syrjinnän vähentämiseksi työnhakuprosessissa. Anonyymissä rekrytoinnissa työhakemuksista poistetaan kaikki henkilöön viittaava tieto, kuten työnhakijan nimi, osoite ja siviilisääty.

Näin toimien hakuprosessin alkuvaiheessa painottuvat itse hakemus, osaaminen ja kelpoisuusvaatimukset. Samalla varmistetaan kaikkien ihmisten yhdenvertainen mahdollisuus tulla kutsutuksi työhaastatteluun ja rekrytoiduksi tehtävään.Anonyymista rekrytoinnista on kokemuksia julkisella sektorilla ja järjestöissä, muun muassa Helsingin ja Espoon kaupungeista. Myös oikeusministeriössä on kokeiltu anonyymia rekrytointia. Kokemusten mukaan anonyymi rekrytointi korosti muun muassa hakijan hakemusta, osaamista ja kokemusta.

Anonyymi rekrytointi edistäisi Jyväskylän kaupunkistrategian tavoitteita syrjimättömyydestä ja kaikkien kaupunkilaisten yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta

Esitämme, että Jyväskylän kaupunki ottaa asteittain ja soveltuvin osin käyttöön anonyymin rekrytoinnin ja edistää näin yhdenvertaisuuden toteutumista työmarkkinoilla.

Aloitteen tekijät: Meri Lumela, (vihr.), Bella Forsgren, (vihr.), Sonja Karppinen, (vas.), Matleena Käppi, (vas.)