Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko esitti, että nykyiset MAL-sopimukset korvattaisiin tulevaisuudessa kansallisilla kuntien ja kaupunkien välisillä ilmastosopimuksilla (KSML 10.8.).

MAL-sopimukset laajenivat koskemaan Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutuja kuluvana vuonna. Sopimukset laadittiin hyvässä yhteistyössä valtion kanssa. Sopimus sisältää kuntien ja valtion yhdessä osoittamia resursseja asumiseen ja liikenteeseen. Painopiste on kestävän liikkumisen, kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja puurakentamisen edistämisessä.

Sopimuksen tavoitteena on edistää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä mahdollistaa sujuva arki, toimivat työmarkkinat ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus. Lisäksi tavoitteena on torjua segregaatiota ja asunnottomuutta sekä edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden asuntokannan monipuolisuutta.

Kaupunkiseudun liikennejärjestelmää kehitetään tavoitteena kestävien liikkumismuotojen osuuden kasvattaminen, liikenneturvallisuuden parantaminen sekä työpaikkojen ja palveluiden parempi saavutettavuus.

MAL-sopimusmenettelystä ei tule luopua. MAL-sopimusmenettelyllä vahvistetaan kasvavien kaupunkiseutujen elinvoimaa ja tuetaan kaupunkiseutujen kehitystä kestävästi, alueiden ja kuntien erilaiset haasteet ja uudet mahdollisuudet ennakoiden.

Kyse ei siis ole vain keskuskaupunkien kehittämisestä, vaan tiiviistä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä hyötyy Jyväskylän kaupunkiseudun ohella koko Keski-Suomi.

Jaakko Selin ja Meri Lumela

Kirjoittajat ovat Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja.