Hankintatiedot avoimiksi Jyväskylässä

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat demokratian toteutumisen perusedellytyksiä. Avoimuuden edistämisen tulee olla keskeinen tavoite Jyväskylän kaupungin toiminnassa. Eräs avoimuuden lisäämisen tapa on hankintoihin liittyvien tietovarantojen julkaiseminen internetissä....

Sama palkka samasta työstä

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu monilla mittareilla tarkasteltuna Suomessa ja muissa Pohjoismaissa parhaiten maailmassa. Tästä huolimatta tehtävää riittää erityisesti työelämän palkkatasa-arvon saavuttamisessa. Vihreiden Naisten tavoite on sama palkka...