Arkisto

kesäkuun 2016 kirjoitukset

Vuoden 2015 tilinpäätöksestä ja arviointikertomuksesta

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus avaa kaupungin toimintaa tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmasta. Vihreä ryhmä kiittää lautakuntaa hyvästä ja perusteellisesta työstä. Kiitoksen selkeistä vastauksista ansaitsevat myös tarkastuslautakunnan kysymyksiin vastanneet virkamiehet. Muutaman vuoden käytössä ollut tapa käsitellä arviointikertomus, tarkastuslautakunnan kysymykset ja niihin annetut vastaukset yhdellä kertaa, on mielekäs. Kysymme myös voisiko tarkastuslautakunnan toimintaa kehittää edelleen siten, että tarpeellisia muutoksia toiminnassa voidaan tehdä tarkastuslautakunnan huomioiden ja väliraportoinnin perusteella nykyistä joustavammin. Lue lisää

Hyvää kaupunkisuunnittelua on nähdä lähelle ja katsoa kauas

Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2026

Tavoitteellinen elinympäristömme suunnittelu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on tärkeää ihmisen ja ympäristön, mutta myös talouden näkökulmasta. Ympäristön ja hyvinvoinnin yhteys on kiistaton, eikä siksi ole yhdentekevää … Lue lisää