Oppimisen ilo syntyy hyvinvoinnista

Suomen koululaisten heikentyneet oppimistulokset ovat värittäneet keskustelua suomalaisesta koulusta ja perheiden hyvinvoinnista. Oppimistulosten laskun on todettu johtuvan etenkin poikien heikentyneestä opiskelumotivaatiosta. Syitä motivaation laskuun on haettu...