Arkisto

kesäkuun 2018 kirjoitukset

Sukupuolivaikutusten arviointi antaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi

Keväällä 2016 Jyväskylässä tehtiin päätös ottaa käyttöön systemaattinen ja aiempaa laaja-alaisempi vaikutusten ennakkoarviointi valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Ennakkoarvioinnilla voidaan hahmottaa päätöksistä aiheutuvia mahdollisia seurauksia ja siten ehkäistä ei-toivottuja vaikutuksia etukäteen. Parhaimmillaan vaikutusten ennakkoarviointi tuottaa erilaisia etenemisvaihtoehtoja, joista voidaan valita kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen. Esimerkiksi lasten iltapäivätoimintamaksujen lapsivaikutuksista tehty selvitys tuotti useita eri vaihtoehtoja pohdittavaksi. Tuore Evaus on varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden palauttamiseen liittyvä lapsivaikutusten arviointi, jota sivistyslautakunta käsitteli viime viikolla. Lue lisää