Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Jyväskylässä on suunnitelmallisesti peruskorjattu monin eri tavoin ongelmaisia koulu- ja päi-väkotirakennuksia viimeisten vuosien aikana. Myös uudisrakentamisessa on lapset ja nuoret asetettu usein etusijalle rakentamalla uusia päiväkoteja ja kouluja. Näin toimien on haluttu taata kasvulle ja oppimiselle turvalliset ja terveelliset lähtökohdat fyysisen toimintaympäristön osalta. Kun lukee uutisia mm. pääkaupunkiseudun kuntien tilanteesta ongelmakiinteistöjen suhteen, voi todeta, että Jyväskylä on toiminut tässä suhteessa viisaasti hankalasta talousti-lanteesta huolimatta. Tehdyt investoinnit ovat olleet perusteltuja ja tarpeellisia.

Huonokuntoisissa rakennuksissa työskentelevät lapset ja aikuiset ansaitsevat terveet tilat. Nyt Kangasvuoreen rakentuva päiväkotikoulu korvaa vanhojen Pupuhuhdan ja Kangasvuoren päiväkotien sekä Pupuhuhdan koulun huonokuntoiset tilat. Tilaintegraatio on myös re-surssiviisasta ja mahdollistaa lapselle pedagogisesti eheän kasvun ja opinpolun.

Valmistuessaan vuonna 1982 Pupuhuhdan koulurakennus oli varmasti yksi moderneimpia, uudella tavoin suunniteltuja kouluja Jyväskylässä. Rakennuksen sisäpihat, keskellä sijaitseva kirjasto, valoisat tilat ja ympäröivä luonto antoivat hyvät puitteet koulunpidolle. Resurssi-viisaasti, jo 1996, koulun tiloihin sijoittui myös päiväkoti, kun oppilasmäärä väheni jyrkästi 1990 –luvun puolivälissä. Valitettavasti rakenteelliset ongelmat ja kiinteistöjen ylläpidosta säästäminen, jota edellisen laman aikaan lyhytnäköisesti tehtiin, ovat osaltaan syynä siihen, että 34 -vuotias kiinteistö on nyt elinkaarensa päässä. Tehdyistä virheistä on varmasti opittu ja nyt rakennettavat uudet kiinteistöt kestävät aikaa ja kulutusta.

Kangasvuoren päiväkotikoulu palvelee tulevalla sijainnillaan Pupuhuhdan ja Kangasvuoren uuden asuinalueen perheitä. Nykyisen Pupuhuhdan päiväkotikoulun lakkaamisen myötä mie-tittäväksi tulee se, miten ja millaisena asuinalueena Pupuhuhdan mäkeä jatkossa kehitetään. Esimerkiksi ikääntyvälle väestölle mäkinen ja runsaasti korkeuseroja sisältävä alue on haas-tava. Vaikeuskertoimista huolimatta tulee tavoitteena olla alueen sosiaalisen eheyden ja hy-vinvoinnin lisääminen ja eriytymisen vähentäminen.

Valtuustopuhe 25.4.2016
Meri Lumela