Jyväskylän kaupungin talousarviosta 2019

Vuoden 2019 talousarviota on valmisteltu suotuisassa talouden noususuhdanteessa. Hyvä tilanne näkyy Jyväskylässä mm. taloudellisena toimeliaisuutena ja vähentyneenä työttömyytenä. Kasvava väkiluku, uudet ja toimintaansa laajentavat yritykset ja lisääntyvät työpaikat...

Talousarviosta 2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Kaupunginhallituksen puheenjohtajana voin hyvillä mielin todeta, että tämän valtuustokauden ensimmäistä talousarviota on tehty tavoitteellisesti ja varsin yksituumaisesti. Prosessia on sujuvoittanut se, että talousarviota on...

Talousarviosta 2017

Vihreä valtuustoryhmä on paneutunut huolella kaupunginjohtajan hyvään talousarvioesitykseen.  Olemme iloisia siitä, että talousarvion laatimisessa olemme ottaneet digiloikan, kun talousarviokirja on sähköisessä muodossa ja helposti kaikki saatavilla. Lisäksi...