Kohti kestävää kuntataloutta

Jyväskylän kaupungin talouden tila heikkeni nopeasti vuoden 2019 aikana. Talouden ennustettavuutta vaikeutti lisää keväällä 2020 alkanut koronapandemia.  Muiden toimenpiteiden lisäksi päätettiin perustaa taloustoimikunta, jonka tehtävänä oli kartoittaa kokonaistilanne...

Elvyttää vai leikata

Eduskuntavaalien tärkein teema on Suomen talous. Kaikki puolueet ovat yksimielisiä siitä, että asialle pitää jotakin tehdä. Rakenteellisten uudistusten ohella vaihtoehdot näyttävät tiivistyvän kolmeen: elvyttää tai leikata menoja tai sekä elvyttää että leikata....

Perustulo nyt jos koskaan

Työttömyys on Suomen suurin ongelma. Se maksaa yhteiskunnalle maltaita, uhkaa palvelujen rahoitusta, lisää eriarvoisuutta ja heikentää hyvinvointia.  Työmarkkinat ovat muuttuneet aikaisempaa vaativimmiksi ja epävakaus työelämässä on lisääntynyt. Moni nykynuori voi...