Afganistanissa on meneillään humanitaarinen ja ihmisoikeuskriisi, joka koskee useita eri ryhmiä. Erityisen suuressa vaarassa ovat kansalaisliikkeiden aktivistit, etniset ryhmät, vähemmistöt sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien puolustajat. Aiemmin otetut edistysaskeleet ihmisoikeuksien sekä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi ovat Talibanin valtaannousun myötä vakavasti uhattuina. Valitettavana esimerkkinä tästä on tyttöjen koulutuksen estäminen Afganistanissa.

Vuosikymmeniä kestänyt konflikti on vaikuttanut ihmisten elämään monin tavoin. Konfliktin aikana valtava määrä ihmisiä on kuollut, haavoittunut tai joutunut jättämään kotinsa. Yhä useampi afganistanilainen on hakenut turvaa muista maista tai ollut paossa oman kotimaansa sisällä.

Alkusyksystä julkaistusta Amnesty Internationalin selvityksestä selviää, että Taliban on tänä kesänä syyllistynyt murhiin ja kidutukseen ainakin Ghaznin maakunnassa. Ihmisoikeusjärjestöjen selville saamat sotarikokset edustavat todennäköisesti vain pientä osaa Talibanin teoista.

Apua tilanteeseen tarvitaan nopeasti. Euroopan Unionin ja koko kansainvälisen yhteisön on toimittava ja hallitusten on otettava käyttöön kaikki keinot, jotta turvallinen poispääsy Afganistanista on mahdollista vaarassa oleville. Pakolaisten määrän kasvaessa on pakolaisten vastaanottamiseksi luotava systemaattisia ja turvallisia järjestelmiä koko EU:n tasolla.

Myös Suomen on tuettava afganistanilaisia ja autettava heitä pois maasta osana kansainvälistä yhteistyötä. Afganistanilaisten pakkopalautuksista luovuttiin valitettavasti aivan liian myöhään, ja korjataksemme tilannetta on viisumiprosesseja nopeutettava ja otettava käyttöön humanitaariset viisumit. Pakolaiskiintiötä tulee voida nostaa ja perheiden yhdistämistä edistää.

Puhtaasta vedestä, ruuasta ja lääkkeistä on jo pulaa ja apua tarvitaan nopeasti. Tilanteen parantamiseksi meidän tulee antaa humanitaarista apua Afganistaniin ja tarjota tukea Afganistanin naapurimaille pakolaisten auttamiseksi.

Me kaikki voimme auttaa mm. Suomen Unicefin, YK:n pakolaisjärjestön tai muiden humanitaaristen järjestöjen kautta.

Tilanne Afganistanissa koskettaa henkilökohtaisesti monia ihmisiä myös Keski-Suomessa. Haluamme osoittaa tukemme kaikille Keski-Suomen afganistanilaisille ja heidän läheisilleen.

Afganistanin kriisi lisää tarvetta monenlaiselle, mm. psykososiaaliselle, tuelle niin kriisialueilta saapuneille kuin täällä jo asuville afganistanilaisille. Keskisuomalaisissa kunnissa on varmistettava, että tarvittava tuki on saatavissa ja saavutettavissa myös eri kieliryhmille. Erityisen tärkeää on turvata lasten hyvinvointi tilanteessa, jossa huoli Afganistanissa olevista läheisistä vie voimavaroja perheen aikuisilta.  Päiväkotien ja koulujen henkilöstölle on tärkeää antaa tietoa siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan tukea ja auttaa. Myös vapaaehtoistyön ja vertaistuen resurssit on turvattava.

Suomi on sivistysvaltio, jolla on varaa ja mahdollisuus auttaa. Nyt on sen aika.

Bella Forsgrén, kansanedustaja

Meri Lumela, puheenjohtaja, Keski-Suomen Vihreät

Leena Lyytinen, puheenjohtaja Jyväskylän Vihreät