Ahti Vielma toi mielipidekirjoituksessaan (KSML 16.9.) esiin näkemyksiään Vihreiden toimista ja aikaansaannoksista Jyväskylässä. Olisi kuitenkin toivottavaa, että politiikassa itsekin pitkään mukana ollut kirjoittaja erottaisi mielipiteensä tosiasioista.

Vielma on aivan oikeassa siinä, että hiljattain päättyneellä kaudella Vihreät olivat Jyväskylän valtuuston suurin ryhmä. Useat tapahtumat ja päätökset, joihin hän tekstissään viittaa, ovat aiempien valtuustokausien toiminnan tuotosta.

On toki totta, että myös Vihreät ovat vuosien saatossa olleet mukana tekemässä ikäviäkin kompromisseja tai jälkikäteen virhearvioiksi osoittautuneita päätöksiä – kuten esimerkiksi Keljonlahden voimalan investointi. Samalla täytyy todeta Vielman tekstissään roimasti yliarvioivan Vihreiden vaikutusvallan näihin päätöksiin.

Jyväskylän kuntapolitiikalle on tällä vuosituhannella ollut tyypillistä vallan melko tasainen jakautuminen usealle puolueelle. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, ettei mikään ryhmä ole yksin voinut sanella päätöksiä – ei myöskään Vihreät edellisellä valtuustokaudella.

Monipuolisen edustuksen ansiosta Jyväskylän poliittiseen päätöksentekoon on muodostunut kulttuuri, jossa puolueet käyvät keskusteluja ja neuvotteluja toistensa kanssa.

Päätöksiä Jyväskylän kaupungin ja jyväskyläläisten tulevaisuuden eteen tehdään yhdessä – vaaleissa vaihtuvat voimasuhteet huomioiden.

Kaiken kaikkiaan on hienoa, että Vihreät sekä Vihreiden politiikka kiinnostavat ja herättävät keskustelua.

Lupaamme, että jatkossakin tulemme sillä vaikutusvallalla, jonka jyväskyläläiset meille haluavat vaaleissa antaa, edistämään sosiaalisesti-, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kaupunkia parhaaseen saatavilla olevaan tietoon nojaten hyvässä yhteistyössä niin muiden poliittisten ryhmien kuin kuntalaistenkin kanssa.

Meri Lumela, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

Ilona Helle, ryhmäpuheenjohtaja