Pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on nyt toteutumassa ja palvelut siirtyvät uusien hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alusta. Historian ensimmäiset aluevaalit käydään ensi tammikuussa ja uudet aluevaltuutetut aloittavat työnsä maaliskuussa 2022. Keski-Suomen hyvinvointialueella valitaan 69 aluevaltuutettua päättämään maakuntamme terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä palo- ja pelastustoimen resurssien suuntaamisesta ja palveluiden järjestämisestä.

Hyvinvointialueille siirtyvät palvelut ovat keskeinen osa ihmisten sujuvaa arkea. Osa aluevaaleissa valittavista luottamushenkilöistä toiminee jatkossa sekä aluevaltuutettuina että oman kuntansa luottamustoimissa. Uudet valtuutetut ovatkin paljon vartijoina pitäessään huolta kuntalaisten palveluista ja hyvinvoinnin edellytyksistä niin omassa kunnassaan kuin koko Keski-Suomessa.

Historiallisen suuri uudistus edellyttää uusilta aluevaltuutetuilta kykyä ja halua perehtyä asioihin ja tahtoa etsiä kestäviä ratkaisuja, joilla niukkenevat resurssit ja kasvava palvelutarve voidaan sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen laadusta tinkimättä.

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen on sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta ratkaisevaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut sekä saumattoman yhteistyön hyvinvointialueen ja kuntien välillä terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseksi edistämiseksi.

Uudistuksessa onnistuminen edellyttää toimintatapojen rohkeaa uudistamista, vahvaa johtamista ja samalla koko henkilöstön osallisuuden varmistamista.

Sote-uudistuksen myötä valtava määrä kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä siirtyy liikkeen luovutuksena hyvinvointialueille. Sote-alojen työvoimapulaan on vastattava monin eri keinoin, keskeisenä niistä määrätietoinen henkilöstön työolosuhteiden kehittäminen.

Kuntalaisille tulee antaa mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa myös vaalien välillä. Viime kuntavaalien alhainen äänestysaktiivisuus kertoi karua kieltään siitä, että osallisuuden ja vaikuttamisen tärkeyttä ei ole onnistuttu perustelemaan riittävästi. Kuntalaisten on tärkeää osallistua asiakaslähtöisten palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Asukkaissa on niin kunnan kuin tulevan hyvinvointialueenkin tärkein voimavara.

Meri Lumela, Keski-Suomen Vihreiden puheenjohtaja.