Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Korona-viruksesta aiheutuneet rajoitukset nostivat kotimaan matkailun suosiota merkittävästi viime kesänä ja näin ennakoidaan tapahtuvan myös tulevana kesänä. Sunnuntain Helsingin Sanomat ennakoi kesästä 2021 tulevan kaikkien aikojen kotimaan retkeilykesän. Mökkikauppa käy vilkkaana ja vuokrattavista kesämökeistä on jo pulaa.

Kaikilla Jyväskyläläisillä ei ole monista eri syistä mahdollisuutta kotimaanmatkailuun tai mökin hankkimiseen kotikaupungin ulkopuolelta. On tärkeää, että lisäämme ja monipuolistamme asukkaiden mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa ja kesää omassa kotikaupungissa.

”Kestävää kesänviettoa kaupungissa”, on siirtolapuutarhaliiton slogan, joka kertoo hyvin mistä on kysymys. Hyvin saavutettavissa oleva siirtolapuutarha tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden luonnonläheiseen kesänviettoon ja pieneen kesäasuntoon järven rannalla usein melkein keskellä kaupunkia.

Aloite on saanut runsaasti myönteistä palautetta sekä herättänyt ideoita ja ajatuksia hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Kiitän aloitteen nopeasta valmistelusta sijaintivaihtoehtojen kartoittamisessa. Alustavassa tarkastelussa Haukanniemi, Sippulanniemen eteläkärki, Keljonlahti, Kirri sekä Koskelanojan varsi Ruokkeentien eteläpuolella todettiin mahdollisiksi siirtolapuutarhatoiminnalle sopiviksi alueiksi.

Esitetyistä sijaintivaihtoehdoista kriittistä kuntalaispalautetta on tullut Haukanniemen alueesta. Jyväskylän luontoliikuntaohjelma sisältää useita Haukanniemen virkistyskäyttöön liittyviä kehittämisehdotuksia, mm. esteettömän luontopolun ja aluetta toivotaan kehitettävän ja on hyvä kehittää edelleen tämän tavoitteen suuntaisesti, asukkaiden yhteisenä  virkistysalueena, ei ensisijaisena siirtolapuutarha-alueen sijaintivaihtona.

Hankkeen eteneminen edellyttää yhdistysmuotoisen vastuutoimijan löytymistä. Toivottavasti asiassa päästään pian eteenpäin ja Jyväskylään rakentuu uusi kestävän kehityksen periaatteella toimiva siirtolapuutarha-alue, joka vahvistaa toiminnallaan kaupunkistrategiankin mukaisesti kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.