Jyväskylän kaupunkistrategian yksi kärki on osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat. Kaavoituksella ja asuntopolitiikalla voidaan ehkäistä asuinalueiden eriytymistä ja edistää monipuolisten asuinalueiden muodostumista sekä vahvistaa asukkaiden hyvinvointia.

Nyt käsiteltävänä olevalta Pupuhuhdan kaavamuutosalueelta purettiin vuonna 1982 rakennettu, aikanaan kaupungin modernein päiväkotikoulu. Nykyisin Pupuhuhdan lasten koulu- ja päiväkotipolku alkaa uudessa Kangasvuoren päiväkotikoulussa. Piha-aluetta emännöivä betoninen Pupumuori muistuttaa vielä ajasta, jolloin mäellä kävi koulua yli 300 lasta.

Pupuhuhdassa on kaunista luontoa, hyvät ulkoilumaastot ja palvelut löytyvät läheltä eikä kaupungin keskustaankaan ole pitkä matka. Omat haasteensa asukkaille koituu alueen maantieteellisistä korkeuseroista. Kiipeäminen Kangasvuorentien varren bussipysäkiltä käy reippaasta liikunnasta ja saattaa vähentää halukkuutta tai mahdollisuutta asua alueella. Säännöllisellä, ylös mäelle ajavalla linkkiliikenteellä onkin tärkeä merkitys alueen yhdenvertaisen saavutettavuuden näkökulmasta.

Pupuhuhtaa vaivaa sitkeästi huonon asuinalueen leima, jota on vuosien mittaan pyritty reivaamaan uuteen suuntaan mm. erilaisten asukas- ja lähiöprojektien avulla. On kuitenkin muistettava, että Pupuhuhdassa asuu paljon ihmisiä, jotka ovat aidosti, ja ihan syystä, ylpeitä omasta asuinalueestaan. Onkin tärkeää, että asukkaat ovat alusta lähtien päässeet vaikuttamaan keskuskorttelin suunnitteluun.

Viisailla ja tulevaisuutta mahdollisimman hyvin ennakoivilla päätöksillä voidaan vahvistaa alueen myönteistä kehitystä ja sosiaalista kestävyyttä. Nyt vahvistettavana olevan kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle yhtenäinen, viihtyisä ja luontoarvot säilyttävä asuinympäristö, joka monipuolistaa alueen kerrostalovaltaista rakennuskantaa ja tuo mukanaan uusia asukkaita. Pupuhuhdan kehittäminen houkuttelevana asuinalueena on tärkeää paitsi kaupungin, niin erityisesti alueen asukkaiden näkökulmasta. Erityisen kiitoksen ansaitsee selkokielinen selostus kaavamuutoksesta.

 

Valtuustopuheenvuoro 3.5.2021

Meri Lumela