Vaikka korona on hetkellisesti vähentänyt junien käyttöä, rakentuu kestävä tulevaisuus raiteille. Raideliikenteen lisääminen niin tavara- kuin matkustajaliikenteessä on välttämätöntä. Niin kaupunkien omat kuin kansalliset ilmastotavoitteet edellyttävät sitä.

Liikkuminen on kasvava osa ihmisten ja yritysten arkea. Vain noin kaksi prosenttia henkilöliikenteestä kulkee raiteilla. Tämä on kansainvälisessä vertailussa vähän ja osuutta on nostettava merkittävästi. Samalla kun etä- ja monipaikkaisen työn osuus kasvaa, lisääntyy myös liikkeellä ollessa työskentely.  Junalla liikkuminen tarjoaa tähän ylivertaisen vaihtoehdon.Investoimalla ratainfraan tuetaan vihreää siirtymää. Se on myös merkittävä ja vaikuttava keino elvyttää taloutta ja tukea työllisyyttä sekä edistää teollisuutemme tuotteiden vientiä Euroopan markkinoille.

Ratayhtiöissä tehdään nyt suunnittelua ja selvityksiä. Kokonaisuudessaan liki 15 miljardin hankkeet panevat miettimään kuka tämän kaiken maksaa. Kuntien sovittelu maksumieheksi valtakunnallisen liikenneinfran rahoittamiseen on huolestuttavaa. Suomirata Oy:ssä mukana olevat kunnat ja kaupungit ovat sitoutuneet mukaan suunnitteluun. Varsinainen investointi tulee toteuttaa valtion rahoituksella ja EU:n tuella.

Päärata on Suomen liikennejärjestelmän rungon ydin sekä osa EU:n ydinverkkoa. Päärata on edellytys toimivalle raideliikenteelle idästä ja pohjoisesta länteen ja etelään ja sillä on merkittäviä vaikutuksia aluerakenteeseen ja alueiden elinvoimaan. Pääradan linjaus on siten liikennejärjestelmätason ratkaisu, jota ei voi tehdä hankeyhtiön sisällä.

Hämeenlinnan, Tampereen, Seinäjoen ja Oulun ohella myös Jyväskylä liittyy päärataverkkoon ja on merkittävä henkilö- ja tavaraliikenteen solmukohta sekä yksi Suomen kasvukeskuksista. Nykyinen Jyväskylä-Tampere -raideyhteys on suurelta osalta yksiraiteinen ja kapasiteetin puutteen takia hyvin häiriöherkkä. Toimivalla ja luotettavalla radalla on suuri merkitys myös tavaraliikenteen yhteyksille keskeisiin vientisatamiin. Hämeenlinnasta tarkasteltua laajentuva työssäkäyntialue edellyttää sitä, että raideliikenneyhteydet kaupunkien välillä ovat sujuvat ja  kattavat.

Jyväskylän ja Hämeenlinnan kaupungit ovat osakkaana Suomi-Rata hankeyhtiössä ja osallistuvat aktiivisesti pääradan kehittämiseen. Saavutettavuus on kriittinen tekijä niin Hämeenlinnan kuin Jyväskylänkin kasvulle ja elinvoimalle. Suunnittelua tulee jatkaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti olemassa olevaa hyödyntäen ja parantaen, tietoon ja vaikuttavuusarvointeihin perustuen.

 

Meri Lumela

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja (vihr)

Jyväskylä

Kuntaliiton hallituksen jäsen

 

Sari Rautio

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok)

Hämeenlinna

Kuntaliiton hallituksen vpj