Jyväskylän kaupungin lausunnossa, (KH 13.1.2020) otettiin kriittisesti kantaa leikkaustoiminnan keskittämistä koskevaan asetusluonnokseen.
Keskittämisasetus ollut muuta maata suurempi ongelma Itä-Suomen erityisvastuualueella (erva). Lausuntokierrosten aikana asetusluonnokseen on tehty Keski-Suomen kannalta tärkeitä lievennyksiä, mutta muutettunakin se kaventaa edelleen merkittävästi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin mahdollisuuksia tuottaa korkeatasoisia syöpäkirurgisia palveluita.

Jyväskylässä on kehitetty syöpäkirurgista osaamista vuosituhannen vaihteesta alkaen. Keskittämisasetus vaarantaa vuosikymmenien varrella saavutetun osaamisen hyödyntämisen.
Väistämätön seuraus tulee olemaan osaajien menettäminen keskussairaalasta todennäköisesti yliopistosairaaloihin oman erityisvastuualueemme ulkopuolelle. Tämä on merkittävä menetys koko erva-alueelle.

Keski-Suomi on maamme 5. suurin ja maantieteellisesti laaja alue. Yhteydet Keski-Suomen keskussairaalaan ovat nelostien ansiosta hyvät ja ympärivuorokautinen päivystys on nopeasti saavutettavissa eri puolilta maakuntaa. Keski-Suomen uutta keskussairaalaa, Novaa otetaan paraikaa käyttöön. Maamme modernein sairaala on Keski-Suomen kaikkien aikojen suurin julkinen investointi, 550 me. Maakunnan kaikki kunnat maksavat tulevina vuosina uuden sairaalan investointia, voimatta kuitenkaan käyttää sen tarjoamaa kapasiteettia täydellä teholla, mikäli keskittämisasetus astuu voimaan nyt suunnitellulla tavalla.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on osoittanut, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö maakunnassamme on saumatonta ja yhteisillä hoitomalleilla on kyetty saavuttamaan kustannustehokkuus, joissa terveydenhuollon yhteenlasketut kustannukset ovat maan edullisimpia. Hoitoketjut on laadittu keskussairaalan ja kuntien tai kuntayhtymien välillä yhteisesti siten, että kotiuttaminen keskussairaalasta jatkohoitoon voidaan tehdä tehokkaasti potilaan tarpeet huomioiden.

Hallitusohjelmassa korostetaan peruspalveluiden vahvistamista, nopeaa pääsyä hoitoon, sekä alueiden elinvoimaisuuden vahvistamista.Suunniteltu leikkaustoiminnan keskittäminen on näiden periaatteiden vastaista.Hallintokeskeinen ajattelu ei edistä palveluiden saavutettavuutta eikä maakuntien elinvoimaisuutta, vaan palvelee ainoastaan yliopistollisten sairaaloiden aseman vahvistamista.

Tiettyjen potilasryhmien leikkaustoimintaa ja sen keskittämistä tulee voida pohtia aidon yhteistyön pohjalta Itä-Suomen erityisvastuualueen sisällä.
Arviointikriteereinä tulee huomioida muutokset väestömäärissä, osaaminen ja resurssointi, hoidon laatu, tehdyt investoinnit sekä erikoissairaanhoidon kustannukset eri sairaanhoitopiireissä.
Ministeriön tulisikin vahvasti ohjata sairaanhoitopiirejä etsimään yhteistyössä asukaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja joustavia erikoissairaanhoidon työnjakomalleja sen sijaan, että sairaanhoitopiirit pakotetaan kilpailemaan keskenään.

Meri Lumela, Jyväskylän kaupunginhallituksen pj.
Juha Suonperä kaupunginhallituksen 1. vpj.
Eila Tiainen, kaupunginhallituksen 2. vpj.