VR lakkauttaa 15.12. alkaen junavuoroja, jonka myötä Jyväskylän ja Pieksämäen väliltä poistuu tärkeitä yhteyksiä. Erityisesti Pieksämäeltä Jyväskylään lähtevän aamuvuoron lakkauttaminen koskettaa monia työmatkalaisia. Aikataulu-uudistuksessa on lakkautettavaksi esitetty myös Jyväskylän ja Kuopion välinen aamujuna. Yhteyksistä hyötyvät myös monet pienemmät kunnat kuten Hankasalmi, jonka asemalla junat pysähtyvät. Yhteydet Joensuusta länteen huonontuvat selvästi ja tällä on merkittäviä vaikutuksia mm. opiskelijoiden matkustamiseen.

Rinteen hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että Suomi sitoutuu puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä, kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta kasvatetaan ja liikenneinfraa korjataan huomioiden myös poikittais- ja vähäliikenteiset radat sekä edistetään alueellisten keskusten kasvua mm. joukkoliikenteellä. Junan kyydissä matkan hiilidioksidipäästöt vähenevät pieneen murto-osaan verrattuna yksityisautoiluun. Toimiva junaliikenne on monille ihmisille lähes välttämätöntä, ja hyvät yhteydet tulee säilyttää maakuntien keskuskaupunkien välillä koko Suomessa. Maakuntien välisten junavuorojen vähentäminen vaikuttaa matkaketjuihin myös laajemmin ja lisää yksityisautoilua. Kun junaradat pidetään kunnossa, niillä tulee tarjota myös hyvä palvelutaso.

Yhdymme alueemme maakuntien yhdessä jättämään vetoomukseen raideliikenteen aamuvuorojen säilyttämisestä ja yhteyksien edelleen kehittämisestä. Jyväskylän ja Pieksämäen välisten vuorojen heikennykset hankaloittavat jatkoyhteyksiä Kuopioon ja Joensuuhun asti. Kaakkois-Suomen vihreät ry, Keski-Suomen Vihreät ry ja Savo-Karjalan vihreät ry vaativat, että hallituksen tulee käyttää omistajaohjausta ja estää junaliikenteen heikentäminen. Joukkoliikenteen supistaminen on ristiriidassa hallitusohjelman ilmastotavoitteiden kanssa. Raideyhteyksillä on myös suuri merkitys koko alueen elinvoimaisuudelle ja elinkeinoelämälle.

Juha Attenberg, pj, Kaakkois-Suomen vihreät ry

Meri Lumela, pj, Keski-Suomen Vihreät ry

Hanna Susitaival, pj, Savo-Karjalan vihreät ry