Keskisuomalaisen mielipidepalstalla (KSML 13.10.) esitettiin raidepysäkin rakentamista uuden sairaalan yhteyteen sairaalan saavutettavuuden vahvistamiseksi. Samalla otettiin kantaa myös lähijunaliikenteen mahdollisuuksiin.

On tärkeää, että joukkoliikennettä kehitetään rohkeasti ja tulevaisuutta ennakoiden. Joukkoliikenteen käyttöä lisäämällä voimme vähentää liikenteen energiankulutusta, päästöjä ja melua.

Hyvät joukkoliikenteen palvelut lisäävät myös kuntien elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Ilmastotavoitteiden toteuttamista edesauttavat enenevässä määrin vähäpäästöinen tai päästötön käyttövoima.

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien valtuustoissa hyväksyttiin tänä syksynä Linkki tulevaisuuteen 2030 -joukkoliikenteen kehittämisohjelma. Ohjelmassa tarkastellaan tulevaisuuden joukkoliikenteen suuntia Jyväskylä-Laukaa-Muurame –alueella tavoitteena kaksinkertaistaa joukkoliikenteessä tehdyt matkat vuoteen 2030 mennessä. Kehittämisohjelmatyössä tarkasteltiin kolmea erilaista liikenteen toteutusratkaisua.

Tehdyn selvityksen mukaan lähijunavaihtoehdossa oli useita asemapaikkoja, joiden käyttäjämäärän ennustettiin jäävän hyvin pieneksi. Lähijunaliikenteen Investointikustannuksiksi arvioitiin noin 103 miljoonaa euroa ja käyttökustannuksiksi 12 miljoonaa euroa/vuosi.

Lähijunaliikenteen kilpailukyky tunnin vuorovälillä ei olisi riittävä toteuttamaan Laukaaseen ja Muurameen sellaista palvelutason parannusta, joka lisäisi merkittävästi joukkoliikenteen suosiota.

Myös Jyväskylässä Vaajakosken suunnan palvelutaso heikkenisi verrattuna 15 minuutin välein liikennöitävään bussilinjaan.

Vertailussa kustannustehokkaimmaksi ja nykytilanteessa parhaiten tarpeisiin vastaavaksi vaihtoehdoksi nousi liikenteen lisääminen linja-autokalustolla.

Riittävä palvelutaso ja kapasiteetti voidaan toistaiseksi saavuttaa tiheästi liikennöitävällä ja korkeatasoisella bussilinjastolla. Tämä mahdollistaa myös uuden sairaalan saavutettavuuden parantamisen. Jatkossa on kuitenkin varauduttava BRT:n ja lähijunaliikenteen tarkempaan selvittämiseen.

Heikentyneet valtion- ja kuntatalouden näkymät edellyttävät valintoja, joilla rajalliset resurssit suunnataan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti niin ilmastotavoitteiden kuin taloudenkin näkökulmasta.

Koko Keski-Suomen tulevaisuuden ja elinvoiman kannalta on merkityksellistä, että Jyväskylä-Tampere ratayhteyden kehittäminen saadaan vauhtiin niin pian kuin mahdollista.

Tämä on niin työmatkaliikenteen, ilmastonmuutoksen kuin aluetalouden kehityksen kannalta kärkitavoite, jota kaikkien toimijoiden tulee yhdessä edistää.

Meri Lumela, kaupunginhallituksen pj. (vihr.)
Ilona Helle, kaupunkirakenneltk:n jäsen (vihr.)
Jyväskylä