Viime vuoden toukokuussa hyväksyimme Hippos 2020 –hankkeen pääperiaatteet ja tänään päätettävänä ovat pääperiaatteiden täsmennykset, eli jalkapallostadionin kattaminen ja liikuntatilojen irtaimistohankintoihin osallistuminen enintään miljoonalla eurolla vuodessa.

Hippos 2020-hanke pitää kuitenkin sisällään paljon muutakin kuin perinteistä liikuntapaikkarakentamista. Hankkeen erityisenä tavoitteena on yhdistää liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä tutkimus, koulutus ja näiden alojen teknologinen tuotekehitys aivan uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Jyväskylän oppilaitokset, vahva ja monipuolinen liikuntaseuratoiminta, alueen yritykset ja muut toimijat yhdessä mahdollistavat erilaisen, yhdessä oppimisen ja tekemisen synergiaa hyödyntävän hankekonseptin, joka tulee vahvistamaan Jyväskylän seutua yhtenä Suomen kasvukeskuksista.Hanke on paitsi kunnianhimoinen, niin myös tärkeä ja mitä ajankohtaisin. Liikunnan ja liikuntamahdollisuuksien lisääminen, kaiken ikäisten toimintakyvyn vahvistaminen ja terveysongelmiin puuttuminen ovat viisasta politiikkaa paitsi yksilön itsensä, niin myös koko yhteiskunnan ja kansanterveyden kannalta. Jos tässä ajassa on monikin asia epävarma ja vaikeasti ennustettavissa, niin siitä voimme olla varmoja, että ikääntyvien osuus väestöstämme kasvaa vuosi vuodelta. Jyväskylän yliopiston vahva gerontologinen tutkimus ja osaaminen mahdollistaa Hippoksen kokonaisuuden profiloitumisen myös terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja vaikuttavan kuntoutuksen edellä kävijäksi.

Hippoksen alueen kehittämisen ohella on meidän pidettävä huolta lähiliikuntapaikkaohjelman toteuttamisesta laaditun suunnitelman mukaisesti ja monipuolisten liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä eri puolilla kaupunkia. Hippoksen rakentamiseen liittyvät käytännön ratkaisut on tehtävä käyttäjien asiantuntemusta hyödyntäen ja rakentamisen laadusta tinkimättä. Ja aivan kuten jo aiemmissa puheenvuoroissakin todettiin, on erityistä huomiota kiinnitettävä alueen liikennejärjestelyihin.

Useissa puheenvuoroissa on kuulutettu avoimuutta Hippos 2020-hankkeen jatkovalmistelussa. Tähän ajatukseen on helppo yhtyä. Hippos on vaikutuksiltaan niin merkittävä hanke, että kaupunginhallituksen ja asiantuntijalautakunnan ohella myös valtuutetut on hyvä ja tarpeen pitää tietoisina ja mukana avoimessa vuoropuhelussa koko hankkeen toteuttamisen ajan. Näin on tarkoitus tehdä ja yhteisen vuoropuhelun ja tiedonkulun mahdollistavasta toimintatavasta on jo alustavasti keskusteltu ryhmäpuheenjohtajien kanssa.