Arkisto

lokakuun 2018 kirjoitukset

Tarvitaan rohkeutta uudistaa ja uudistua

Jyväskylä kaupunkiseutuineen on yksi Suomen nopeimmin kasvavista alueista. Väestön kasvu, työttömyyden väheneminen ja vireä elinkeinoelämä tukevat myönteistä kehitystä edelleen. Talouden nousukausi ja edellisellä valtuustokaudella tehdyt talouden tervehdyttämistoimenpiteet mahdollistivat sen, että moniin muihin kaupunkeihin verrattuna olemme taloudellisesti vakaalla pohjalla tulevan vuoden talousarviota laadittaessa.

Kasvavan kaupungin haasteisiin kuuluvat jatkuvat ja osin mittavatkin investoinnit sekä palvelutarpeen kasvu. Tämä näkyy lasten ja nuorten ja myös ikääntyvän väestön palvelutarpeen kasvuna. Valitettavasti kasvavassa kaupungissa näkyvät myös ajan ikävät ilmiöt, kuten perheiden vaikeudet, päihteet, yksinäisyys ja mielenterveyden ongelmat. Yhteistä näille kaikille edellä mainituille on se, että apu on sitä vaikuttavampaa, mitä varhaisemmin sitä annetaan ja pulmiin tartutaan. Lue lisää