Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät juhlavieraat

Tänään Suomi täyttää sata vuotta. Kirjallisuus ja kuvataide synnyttivät kansallisuusaatteen, joka siivitti itsenäisyysajatusta läpi vuosikymmenten. Oman kielen kasvava arvostus ja koko kansan sivistämisajatus tukivat omalta osaltaan maamme itsenäisyyspyrkimyksiä.

Itsenäinen Suomi syntyi suurella tahdonvoimalla ja sisulla. Itsenäisyyden ajan sodat vaativat kansalta valtavia ponnistuksia ja uhrauksia. Sitkeyttä ja uskoa tulevaisuuteen tarvittiin sotien jälkeen maamme jälleenrakentamisessa. Tänään yhteinen juhlamme on iloa satavuotiaasta kotimaastamme ja samalla syvä kiitollisuuden osoitus niille sukupolville, jotka tekivät meille mahdolliseksi elämän itsenäisessä Suomessa.

Vuonna 2017 Suomi on eurooppalainen demokratia. Itsenäisyys on meille tietoisuutta omista vahvuuksistamme, avointa vuorovaikutusta muiden kansojen ja valtioiden kanssa sekä kykyä auttaa apua tarvitsevia osana kansainvälistä yhteisöä.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta ja menestyksemme merkittävin tekijä on ollut kaikille yhteinen ja maksuton koulutus. Kiitos tasa-arvoista koulutusta tukeneiden viisaiden päätösten, on Suomi tänään yksi maailman kehittyneimmistä ja kilpailukykyisimmistä maista.

Jyväskylä on kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Olemme ylpeitä kaupunkimme historiasta kansansivistyksen kasvattajana ja koulutuksellisen tasa-arvon edellä kävijänä.

Jyväskylä katsoo tulevaisuuteen luottavaisesti. Rakennamme kestävästi viihtyisää ja turvallista elinympäristöä hyvässä vuoropuhelussa kaupunkimme asukkaiden kanssa. Taiteen ja kulttuurin kautta vahvistamme hyvinvointia ja kansainvälisyys ja kulttuurien välinen vuorovaikutus rikastuttavat kaupunkimme elämää monin tavoin.

Hyvät juhlavieraat,

Itsenäisyytemme juhlavuosi huipentuu tänään. Juhlavuoden teema, ”Yhdessä”, ei kuitenkaan vanhene, vaan on ajankohtainen ja tärkeä myös huomenna. Itsenäinen Suomi rakennettiin yhdessä, toinen toisesta huolta pitäen. Tästä lähtökohdasta on hyvä aloittaa Suomen itsenäisyyden uusi vuosisata.

 

Toivotan meille kaikille hyvää itsenäisyyspäivää.