Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017

Itsenäisyys on Suomelle ja meille suomalaisille hyvin tärkeä asia. Itsenäisyys merkitsee muun muassa sitä, että meillä on oma kieli ja oma presidentti ja että Suomi saa päättää pitkälti omista asioistaan.

Suomi ei ole aina ollut itsenäinen. Ensin Suomi oli osa Ruotsia ja sitten osa Venäjää yli sadan vuoden ajan. Itsenäisyyden ajan ensimmäiset vuodet olivat vaikeita meille suomalaisille. Sittemmin kaksi sotaa vaati kovia ponnistuksia kaikilta. Sodat ja niiden jälkeinen jälleenrakentaminen yhdistivät meidät kansaksi, joka osaa ja haluaa rakentaa Suomea yhdessä. Tänä päivänä muistamme kiitollisina niitä sukupolvia, jotka tekivät meille mahdolliseksi elämän itsenäisessä ja vapaassa kotimaassa.

Vaikeina aikoina Suomi sai apua toisilta kansoilta ja samalla tavoin me olemme auttaneet ihmisiä eri puolilla maailmaa. Meidät tunnetaan erityisesti neuvottelijoina ja rauhanrakentajina.

Itsenäisyyden aika Suomessa on ollut valtava nopean kehityksen aikaa. Suomalaiset ovat kielitaitoisia ja osaavia. Me viemme suomalaista saunaa, tietotaitoa ja kulttuuria maailmalle. Suomalaisia arvostetaan tehokkaina, tarkkoina ja luotettavina yhteistyökumppaneina.

Urheilulajeistakaan ei taida löytyä monta sellaista, jossa suomalaiset eivät olisi jonkinlaista menestystä hankkineet maailmalla.

Suomen menestyksen perusta on koko kansan kouluttaminen. Jo 1500-luvulla Mikael Agricola loi pohjan suomen kirjakielelle ja 1800-luvulla Uno Cygnaeus sai tehtäväkseen kansakoululaitoksen kehittämisen. Sittemmin kansakoulua seurasi peruskoulu, jonka tavoitteena oli ja on edelleen antaa jokaiselle Suomessa asuvalle lapselle yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään kasvuun ja oppimiseen perheen taustasta tai varallisuudesta riippumatta.

Koulu antaa lapselle ja nuorelle monenlaisia taitoja ja tietoja. Koulussa opitaan ja kasvetaan yhdessä ja yhteisössä. Täällä hiotaan särmiä, iloitaan onnistumisista ja opitaan myös epäonnistumisen kokemuksista. Sananlasku ”Oppia ikä kaikki”, kuvaa hyvin tavoitetta asenteesta, jossa uuden oppiminen ja opittujen taitojen harjaannuttaminen on osa ihmisen elämänkaarta sen kaikissa vaiheissa.

Vuonna 2017 Suomi on monella mittarilla arvioituna yksi maailman parhaista paikoista kasvaa, oppia ja elää. Saamme olla iloisia ja ylpeitä ainutlaatuisesta ja hienosta maastamme. Itsenäinen Suomi rakennettiin yhdessä ja toinen toisesta huolta pitäen. Tästä lähtökohdasta on hyvä aloittaa itsenäisen Suomen toinen vuosisata.

Hyvää itsenäisyyspäivää