Päijänne tunnetaan ainutlaatuisena ja monimuotoisena luontoympäristönä sekä merkittävänä kulttuurihistoriallisena asuinympäristönä.

Biosfäärialueen tunnuksen saamisen edellytyksenä on kestävän kehityksen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristötutkimuksen ja seurannan kehittäminen. Kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on myöntänyt erityisiä kestävän kehityksen biofäärialueita jo 120 eri maahan.

Päijänteen vesistöalue on merkittävä niin asumisen, virkistyskäytön, raakaveden oton, matkailun kuin elinkeinotoiminnan sekä tutkimuksenkin näkökulmasta. Keski-Suomen ympäristökeskuksessa laadittiin jo vuonna 2008 ensimmäinen selvitys biosfäärialueen statuksen hakemiseksi Päijänteen vesistöalueelle. Sen mukaan Päijänteen alueella täyttyvät kaikki tiedeohjelman edellytykset.

Keski-Suomen vihreät teki vuonna 2013 maakuntavaltuustossa aloitteen vahdittaakseen Päijänteen alueen maakuntien yhteistyötä biosfääristatuksen hakemiseksi vahvistamaan Päijänteen seudun aluekehittämistä. Silloin eräissä Keski-Suomen kunnissa luottamushenkilöt näkivät biosfäärialueessa enemmän uhkia kuin uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle eikä asiaa viety eteenpäin. Nyt on oikea aika arvioida asia uudelleen ja antaa päätösvalta viime kuntavaaleissa valituille uusille luottamushenkilöille.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu lisäsi vuosien 2017–2020 strategiansa vahvuusaloihin matkailun, joka on tunnistettu hyvin potentiaaliseksi kasvualaksi koko Keski-Suomessa. Erityisesti Päijänteen vesistöalueen hyödyntäminen matkailuelinkeinojen kasvussa nähdään suurena mahdollisuutena. Biosfäärialue lisäisi ulkomaalaisten matkailijoiden kiinnostusta ja tukisi ympärivuotisia matkailumahdollisuuksia niin Leivonmäen, Päijänteen ja Isojärven kansallispuistojen lähialueilla kuin Himoksen matkailukeskuksessakin ja myös kaikissa muissakin Päijänteen rantakunnissa.

Myös Keski-Suomen uuden maakuntaohjelman yksi kärki on matkailu. Tavoitteena on kehittää ulkomaalaisille matkailijoille Järvi-Suomen vesistöjen luontokohteisiin perustuvia tuotteita yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Parhaillaan Päijänteen alueen kestävää matkailua ja yritystoimintaa edistetään useissa eri toimijoiden hankkeissa. Tuotekehityksessä ja markkinoinnissa nostetaan esiin Keski-Suomen vahvuudet ja vetovoimatekijät: tapahtumat, luonto, vesistöt, rakennettu ja aineeton kulttuuriympäristö sekä lähiruoka. Hyvinvointi- ja liikuntamatkailupalveluiden kehittämisessä panostetaan enemmän ympärivuotisuuteen ja ympäristövastuullisuuteen. Keski-Suomen maakuntakaavaan Päijänne on merkitty matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeksi.

Biosfäärialue on brändinä maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu. Tunnus perustuu Unescon ”Man and the Biosphere” -tiedeohjelmaan. Suomeen biosfäärialueen tunnustuksia on aikaisemmin myönnetty kaksi, toinen Pohjois-Karjalaan ja toinen Saaristomerelle. Biosfäärialueen status ei rajoita alueen kehittämistä, vaan päinvastoin antaa lisää mahdollisuuksia.

Meri Lumela

kaupunginhallituksen pj (vihr.)

Tuija Mäkinen

Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsen (vihr.)

Jyväskylä