Hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat koko Suomessa. Erot hyvinvoinnissa alkavat näkyä usein jo elämän varhaisina vuosina. Erityistä huolta herättää se, että myös meillä Suomessa huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle.

Arjen pienistä vaikeuksista kasvaa liian usein suuria ja vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Vielä 1980-luvulla terveydenhoitajat tekivät kotikäyntejä uuden vauvaperheen luokse ja lapsiperhe sai tarvittaessa kodinhoitajan auttamaan ja neuvomaan kotiaskareissa.

Apu otettiin poikkeuksetta lämmöllä vastaan ja samalla lähes huomaamatta siirtyi valtavasti käytännön tietoa vanhemmille niin lasten kohtelusta, huolenpidosta kuin kodin hoidostakin.

Päiväkodeissa ja kouluissa lasten yhä lisääntyvä pahoinvointi ilmenee rajattomuutena ja välinpitämättömyytenä. Harjaantumattomuus sosiaalisissa taidoissa aiheuttaa hankaluuksia kaverisuhteissa ja pienetkin pettymykset saattavat purkautua aggressiivisuutena.

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan vahvaa varhaista puuttumista ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Oleellista on myös pitää päiväkoti- ja opetusryhmien koko sellaisena, että aikuisella on aikaa ja mahdollisuus tukea ja auttaa jokaista lasta.

Tasapainoiselle kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa siinä vaiheessa kun lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä niin koulussa kuin jo varhaiskasvatuksessa ja neuvolatoiminnassa.

Perheiden kotipalvelua on lisätty Jyväskylässä viime vuosina. Terveydenhoitajaliiton pääsihteeri Tarja Leinonen kertoo (Vihreä lanka 2/2017) kuinka kunnissa, joissa lapsiperheiden kotipalvelut on otettu käyttöön, ovat huostaanotot selvästi vähentyneet.

Resursoimalla oikea-aikaiseen apuun voidaan tätä odottaa myös Jyväskylässä.

Varhaiskasvatukseen, opetukseen ja lapsiperheiden palveluihin suunnatut voimavarat ovat koko yhteisön näkökulmasta tuottava sijoitus tulevaisuuteen.

Laadukkaalla ja hyvin resursoidulla neuvolatyöllä sekä perheiden tueksi tarkoitetulla kotipalvelulla ehkäistään hyvinvointierojen syntymistä ja tuetaan jokaisen lapsen oikeutta tasa-arvoiseen turvalliseen ja hyvään kasvuun.