Kansainvälisessä vertailussa Suomi on huippumaa syntyä ja elää. Suomen menestyksen perustana ovat olleet viisaat päätökset, jotka ovat taanneet lapsille ja nuorille tasa-arvoiset lähtökohdat. Suomeen syntyminen on edelleen lottovoitto.

Koulutus on paras työkalu talouskasvun ja työllisyyden edistämiseen. Elinkeino- ja työelämän tarpeisiin vastaamisen rinnalla koulutuksella on vahva yhteiskunnallinen ja sosiaalinen tehtävä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kaikki hallituspuolueet lupasivat ennen vaaleja, ettei koulutuksesta ja opintotuesta enää leikata. Nämä lupaukset unohdettiin heti, kun vaaliuurnat sulkeutuivat.

Nykyinen hallitus on leikannut ja leikkaa edelleen koulutuksen rahoitusta. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen rahoitus on työvoimakoulutuksen leikkaukset huomioiden 300 miljoonaa euroa pienempi vuonna 2017 kuin vuonna 2015. Keski-Suomen Vihreät pelkääkin, että hallitusohjelmaan kirjattu ammatillisen koulutuksen reformi pelkistyy rahoituksen leikkauksiksi.

Olemme huolissamme eriarvoistumiskehityksen voimistumisesta Suomessa. Parasta ja ehdottomasti edullisinta ongelmien ehkäisyä ovat hyvin toimivat koulutuspalvelut. Korkealaatuinen ja maksuton koulutus on tärkein edellytys sille, että kaikki kansalaiset saavat taustastaan riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet elämässä menestymiseen.

Yksinkertaisin ja vaikuttavin keino pysäyttää eriarvoistumiskehitys on perua leikkaukset kaikilta koulutussektoreilta. Tässä on kysymys puhtaasti arvovalinnasta, ei rahan puutteesta. Koulutukseen käytetty euro maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti osaavan ja hyvinvoivan kansan kautta. Suomella ei ole varaa siihen, että nuoren ihmisen tulevaisuudenvalinnat riippuvat perheen maksukyvystä.  Nuoremme ansaitsevat parempaa.

Keski-Suomen Vihreät

Meri Lumela, puheenjohtaja

Petri Vähäkangas, varapuheenjohtaja