Tarvitaan rohkeutta uudistaa ja uudistua

Jyväskylä kaupunkiseutuineen on yksi Suomen nopeimmin kasvavista alueista. Väestön kasvu, työttömyyden väheneminen ja vireä elinkeinoelämä tukevat myönteistä kehitystä edelleen. Talouden nousukausi ja edellisellä valtuustokaudella tehdyt talouden tervehdyttämistoimenpiteet mahdollistivat sen, että moniin muihin kaupunkeihin verrattuna olemme taloudellisesti vakaalla pohjalla tulevan vuoden talousarviota laadittaessa. Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire

Heinäkuun 2018 keskilämpötila, 19,6 astetta, oli Suomen yli satavuotisen mittaushistorian korkein. Muuallakin Euroopassa kulunut kesä on ollut poikkeuksellisen helteinen.

Vuodet eivät ole veljeksiä, ja Suomenkin säässä esiintyy kylmempiä ja lämpimämpiä kausia. Ilmatieteen laitoksen tilastoissa näkyy kuitenkin selvästi, että lämpimät kaudet yleistyvät ja kylmät harvinaistuvat. Lue lisää

Sukupuolivaikutusten arviointi antaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi

Keväällä 2016 Jyväskylässä tehtiin päätös ottaa käyttöön systemaattinen ja aiempaa laaja-alaisempi vaikutusten ennakkoarviointi valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Ennakkoarvioinnilla voidaan hahmottaa päätöksistä aiheutuvia mahdollisia seurauksia ja siten ehkäistä ei-toivottuja vaikutuksia etukäteen. Parhaimmillaan vaikutusten ennakkoarviointi tuottaa erilaisia etenemisvaihtoehtoja, joista voidaan valita kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen. Esimerkiksi lasten iltapäivätoimintamaksujen lapsivaikutuksista tehty selvitys tuotti useita eri vaihtoehtoja pohdittavaksi. Tuore Evaus on varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden palauttamiseen liittyvä lapsivaikutusten arviointi, jota sivistyslautakunta käsitteli viime viikolla. Lue lisää

Kuulumisia koulunmäeltä

”Kevät keikkuen tulepi”, sanoo sananlasku Elias Lönnrotin kokoamassa teoksessa vuodelta 1842. Tänä vuonna on talvi pitänyt kevättä tiukasti otteessaan ja aurinkoisista päivistä huolimatta odottaa luonto vielä lämpöä herätäkseen. Itselleni on tullut tavaksi pitää kirjaa talven hiihtomatkoista. Kun niin usein on harmiteltu lyhyeksi jäänyttä talviliikuntakautta, voidaan menneestä talvesta kirjata koulussakin muistiin yllin kyllin laturetkiä, lumikenkäilyä, jääpelejä ja olipa meillä rusettiluisteluakin.

Kuluva lukuvuosi on viimeistä kuukautta vaille valmis. Suomi 100 -vuotta juhlallisuudet olivat iso osa syksyä, arkea ja juhlaa. Itsenäisyyden juhlavuoden teema, ”Yhdessä,” ei kuitenkaan päättynyt vuoden vaihtumiseen, vaan yhdessä eläminen, kasvaminen ja oppiminen on keskeinen ja kantava teema koulun toiminnassa sekä kodin ja koulun yhteistyössä. Esimerkkinä yhdessä tekemisestä ovat koulumme kaikki oppilaat käyneet lukuvuoden mittaan ilahduttamassa Telkänpesän asukkaita. Ohjelman harjoittelu ja halu tuottaa iloa ja hyvää mieltä on antanut varmasti paljon puolin jos toisinkin. Näin opimme uusia asioita, harjaannumme taidoissa ja hioudumme ihmisinä vuorovaikutuksessa toinen toistemme kanssa. Lue lisää

Maakuntauudistus ei saa vaarantaa ympäristöhallintoa

Tuleva maakuntauudistus vaarantaa ympäristöhallinnon resurssit ja on ristiriidassa perustuslain ympäristöperusoikeussäännöksen kanssa. Uudistuksen varjolla nykyinen hallitus on heikentämässä kaavoituksen ja ympäristölupapäätösten laillisuusvalvontaa.

Maakuntauudistuksessa valtion ympäristöhallinto on tarkoitus siirtää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ely) ja Aluehallintovirastoista (avi) osin uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon (Luova) ja osin maakuntiin. Lue lisää

Ikääntyminen on osa ihmisen elämänkaarta

Väestö Suomessa vanhenee vauhdilla. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2050 joka neljäs suomalainen on täyttänyt 65 vuotta. 80 vuotta täyttäneiden osuus kaksinkertaistuu nykyisestä. Ilmiöön on kaksi syytä: elämme pidempään ja lapsia syntyy liian vähän.

Ikääntyminen on osa ihmisen elämänkaarta. Tavalla tai toisella ikääntyminen tuo mukanaan asioita, jotka rajoittavat toimintakykyämme. Sen ylläpitäminen mahdollisimman pitkään on ihmisen itsensä ja yhteiskunnan yhteinen etu. Lue lisää

Eläinten hyvä kohtelu on velvollisuutemme

Maa- ja metsätalousministeriössä pitkään valmistelussa ollut laki eläinten hyvinvoinnista on parhaillaan lausuntokierroksella ja tulossa kevään aikana päätettäväksi eduskuntaan. Kaksikymmentä vuotta sitten tehty eläinsuojelulaki on vanhentunut, mutta olemmeko saamassa sen tilalle nykyvaatimukset täyttävän lain vai huonon kompromissin? Lue lisää

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät juhlavieraat

Tänään Suomi täyttää sata vuotta. Kirjallisuus ja kuvataide synnyttivät kansallisuusaatteen, joka siivitti itsenäisyysajatusta läpi vuosikymmenten. Oman kielen kasvava arvostus ja koko kansan sivistämisajatus tukivat omalta osaltaan maamme itsenäisyyspyrkimyksiä.

Itsenäinen Suomi syntyi suurella tahdonvoimalla ja sisulla. Itsenäisyyden ajan sodat vaativat kansalta valtavia ponnistuksia ja uhrauksia. Sitkeyttä ja uskoa tulevaisuuteen tarvittiin sotien jälkeen maamme jälleenrakentamisessa. Tänään yhteinen juhlamme on iloa satavuotiaasta kotimaastamme ja samalla syvä kiitollisuuden osoitus niille sukupolville, jotka tekivät meille mahdolliseksi elämän itsenäisessä Suomessa. Lue lisää

Juhlapuhe, Halssilan koulun itsenäisyyspäivän juhla 30.11.2017

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017

Itsenäisyys on Suomelle ja meille suomalaisille hyvin tärkeä asia. Itsenäisyys merkitsee muun muassa sitä, että meillä on oma kieli ja oma presidentti ja että Suomi saa päättää pitkälti omista asioistaan.

Suomi ei ole aina ollut itsenäinen. Ensin Suomi oli osa Ruotsia ja sitten osa Venäjää yli sadan vuoden ajan. Itsenäisyyden ajan ensimmäiset vuodet olivat vaikeita meille suomalaisille. Sittemmin kaksi sotaa vaati kovia ponnistuksia kaikilta. Sodat ja niiden jälkeinen jälleenrakentaminen yhdistivät meidät kansaksi, joka osaa ja haluaa rakentaa Suomea yhdessä. Tänä päivänä muistamme kiitollisina niitä sukupolvia, jotka tekivät meille mahdolliseksi elämän itsenäisessä ja vapaassa kotimaassa. Lue lisää

Talousarviosta 2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana voin hyvillä mielin todeta, että tämän valtuustokauden ensimmäistä talousarviota on tehty tavoitteellisesti ja varsin yksituumaisesti. Prosessia on sujuvoittanut se, että talousarviota on valmisteltu edellisiin vuosiin nähden suotuisassa talouden noususuhdanteessa. Jyväskylässä kasvava väkiluku, uudet ja toimintaansa laajentavat yritykset ja lisääntyvät työpaikat tuovat ja luovat elinvoimaa. Samalla kasvavat toki myös investointi- ja palvelutarpeet, joihin vastaaminen edellyttää lisärahoitusta. Kuntatalouden parantunut tilanne on onneksemme antanut liikkumavaraa ja mahdollistanut toimialojen käyttötalousmenojen kasvun tulevan vuoden talousarviossa. Jo kaupunginjohtajan lokakuussa antama talousarvioesitys oli nettomenoiltaan 10,3 miljoonaa euroa väljempi, kuin alkukesästä toimialoille annettu valmistelukehys. Lue lisää