Arkisto

joulukuun 2018 kirjoitukset

Jyväskylän kaupungin talousarviosta 2019

Vuoden 2019 talousarviota on valmisteltu suotuisassa talouden noususuhdanteessa. Hyvä tilanne näkyy Jyväskylässä mm. taloudellisena toimeliaisuutena ja vähentyneenä työttömyytenä. Kasvava väkiluku, uudet ja toimintaansa laajentavat yritykset ja lisääntyvät työpaikat tuovat ja luovat elinvoimaa. Samalla kasvavat kuitenkin myös investointi- ja palvelutarpeet. Lasten ja nuorten palvelutarpeen kasvun ohella erityisesti väestön ikääntyminen ja sen myötä hoito- ja hoivamenojen kasvu luo paineita talouteen. Lue lisää

Turve kuuluu suolle

Turvetuotanto ja turvemaiden ojittaminen huuhtovat valuma-alueella veteen kiintoainesta, humusta ja raskasmetalleja, kuten elohopeaa. Sameutunut ja liettynyt järvivesi sotkee veneet ja kalanpyydykset, eikä houkuttele uimaan. Turvetuotannon seurauksena vesistöjen arvo kalavesinä, mökkirantoina ja matkailukohteina heikentyy. Vaikka päästöt lopetetaan, on pilattujen vesistöjen puhdistuminen hidasta.

Turvetuotanto tuhoaa soiden ekosysteemin ja heikentää luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta luonnontilaisen suon jopa monta metriä paksu turvekerros on merkittävä hiilivarasto. Tuo hiilivarastot olisi syytä pitää suossa, ei vapauttaa ilmakehään. Lue lisää