Arkisto

marraskuun 2017 kirjoitukset

Talousarviosta 2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana voin hyvillä mielin todeta, että tämän valtuustokauden ensimmäistä talousarviota on tehty tavoitteellisesti ja varsin yksituumaisesti. Prosessia on sujuvoittanut se, että talousarviota on valmisteltu edellisiin vuosiin nähden suotuisassa talouden noususuhdanteessa. Jyväskylässä kasvava väkiluku, uudet ja toimintaansa laajentavat yritykset ja lisääntyvät työpaikat tuovat ja luovat elinvoimaa. Samalla kasvavat toki myös investointi- ja palvelutarpeet, joihin vastaaminen edellyttää lisärahoitusta. Kuntatalouden parantunut tilanne on onneksemme antanut liikkumavaraa ja mahdollistanut toimialojen käyttötalousmenojen kasvun tulevan vuoden talousarviossa. Jo kaupunginjohtajan lokakuussa antama talousarvioesitys oli nettomenoiltaan 10,3 miljoonaa euroa väljempi, kuin alkukesästä toimialoille annettu valmistelukehys. Lue lisää

Soten markkinamallista on luovuttava

Hallituksen uudessa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapausmallissa on edelleen isoja ongelmia. Kokonaisnäkemys uudistuksen suunnasta ja tavoitteista on kadotettu, kun korjauksia on tehty jälkikäteen.

Esitys sisältää uusia riskejä koskien erikoissairaanhoidon ja päivystysten järjestämistä ja resurssien riittävyyttä.

Kirurgisten toimenpiteiden merkittävä siirtyminen yksityisten terveysyhtiöiden puolelle voi johtaa julkisen sektorin lääkäripulaan ja siten nykyisin hyvin toimivan päivystysjärjestelmän vaarantumiseen. Lue lisää