Arkisto

huhtikuun 2017 kirjoitukset

Turvallinen vanhuus kaikille

Muutos 1990-luvulla käytössä olleesta vanhusten hoitoketjuajattelusta oma asunto-palvelutalo-vanhainkoti-pitkäaikaissairaala on vallankumouksellinen.

Tutkimukset osoittavat iäkkäiden terveyden ja toimintakyvyn kohentuneen parissa vuosikymmenessä huimasti. Vain neljännes kaikista yli 75-vuotiaista tarvitsee erityisiä vanhusten palveluja (kotihoito, palveluasuminen, pitkäaikaishoito).

Vanhusten hoivan ja hoidon rakenteellinen muutos on saanut jatkokseen ikäväestön terveyteen, toimintakykyyn ja vireyteen kohdistuvan kampanjan, jolla tavoitellaan pidempää kotona asumista, hyvää elämänlaatua ja – tietysti – pienempiä kustannuksia yhteiskunnalle. Lue lisää

Hyvinvointi on jokaisen lapsen oikeus

Hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat koko Suomessa. Erot hyvinvoinnissa alkavat näkyä usein jo elämän varhaisina vuosina. Erityistä huolta herättää se, että myös meillä Suomessa huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle.

Arjen pienistä vaikeuksista kasvaa liian usein suuria ja vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Vielä 1980-luvulla terveydenhoitajat tekivät kotikäyntejä uuden vauvaperheen luokse ja lapsiperhe sai tarvittaessa kodinhoitajan auttamaan ja neuvomaan kotiaskareissa. Lue lisää