Arkisto

maaliskuun 2017 kirjoitukset

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on kansainvälisesti tunnustettu suomalainen palvelu, jolla on tärkeä työvoima-, perhe- ja koulutuspoliittinen merkitys. Subjektiivinen, kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeus on turvannut perheille ko palvelun erilaisissa elämäntilanteissa sekä varmistanut lasten yhdenvertaisen … Lue lisää

Sukupuolivaikutusten arviointi Jyväskylän kaupungin päätöksenteon tueksi

Tasa-arvolain 4§ mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää eri sukupuolien välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa … Lue lisää

Haasteena toisen asteen koulutus

Koulutuksesta säästäminen kohtelee erityisen kaltoin toisen asteen opiskelijoita. Hallitus on leikannut muutamassa vuodessa ammatillisen koulutuksen rahoituksesta noin neljänneksen ja lukioilta runsaat 10 prosenttia. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä valtionosuusrahoitus pienenee kokonaisuudessaan 20 prosenttia.

Lue lisää

Lukiot ja ammatillinen koulutus tarvitsevat rahoitusta – koko toisen asteen koulutus yhteistä kehittämistä

Koulutuksen voimavaroihin tehdyt leikkaukset kohtelevat erityisen kaltoin toisen asteen opiskelijoita. Nyt esitetty Jyväskylän lukiokoulutuksen lisärahoitus tulee tarpeeseen tilanteessa, jossa koulutuskuntayhtymän valtionosuusrahoitus pienenee kokonaisuudessaan 20 prosenttia. Esityksellä turvataan myös lukiokoulutuksen pitkäjänteinen … Lue lisää

Kuntavaali on tasa-arvovaali

Keski-Suomen NYTKIS – Naisjärjestöt yhteistyössä

Kannanotto Naistenpäivänä 6.3.2017

 

Miten sukupuolien tasa-arvo näkyy vuoden 2017 kuntavaaleissa? Vaalien alla moni puolue on kertonut vaikeuksista saada kuntavaaliehdokkaiksi nuoria perheellisiä naisia, jotka eivät … Lue lisää

Valinnanvapauslainsäädännölle ei

Viime vaalikaudella kaikki muut puolueet paitsi kokoomus olivat yhtä mieltä siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon markkinaehtoistaminen ei ole järkevää. Ei kansantalouden, ei kansanterveyden eikä yksityisen ihmisen kannalta.

Lue lisää