Arkisto

marraskuun 2016 kirjoitukset

Hyvät peruspalvelut lasten- ja nuorten hyvinvoinnin perustana

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on työkalu, jolla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Jyväskylässä.

Lastensuojelulain mukainen suunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa henkilöstön, viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöiden yhteistyönä ja siinä tarkastellaan lasten ja nuorten palveluja kokonaisuutena. Suunnitelman on oltava tavoitteellinen ja ohjata resursseja oikeisiin paikkoihin.

Nyt käsittelyssä oleva suunnitelma sisältää runsaasti taustatietoa kaupunkimme palveluista ja mittavan listauksen erilaisia toimenpiteitä. Taustatieto on sinänsä arvokasta, mutta jotta suunnitelma oikeasti ohjaisi toimintaa, on sen painopisteen oltava toimenpiteissä ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Mittareiksi eivät riitä ainoastaan esimerkiksi käyntimäärät. Lue lisää

Maakuntakaavan tulee edistää luonnonsuojelua

Keski-Suomen maakuntahallitus päätti 14.10.2016 esittää maakuntakaavasta poistettavaksi sekä turvetuotantoalueet ja turvetuotantoon soveltuvat alueet että luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät suoalueet, arvokkaat geologiset muodostumat ja maa-ainesten ottoalueet sekä kaikki toteutumattomat luonnonsuojelualuevaraukset. Kaavaan … Lue lisää

Suomessa Sinusta voi tulla mitä vaan – vai miten se nyt meneekään

Koulutuksen ja koko elämän mittaisen oppimisen merkitys korostuu entistä enemmän niin yksittäisen ihmisen kuin koko yhteiskunnankin näkökulmasta. Suomi on voinut olla ylpeä koulutuksen tasa-arvoisuudesta, sen saavutettavuudesta ja laadusta. Korkea laatu … Lue lisää

Vihreän ryhmän valtuustoaloite: Pienituloisten perheiden lasten iltapäivätoiminnan asiakasmaksun alentaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminta on 1.- 5. luokkalaisille lapsille ennen tai jälkeen koulupäivän järjestettävää ohjattua toimintaa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan on todettu olevan lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta hyödyllistä. Kuitenkin vain noin … Lue lisää

Talousarviosta 2017

Vihreä valtuustoryhmä on paneutunut huolella kaupunginjohtajan hyvään talousarvioesitykseen.  Olemme iloisia siitä, että talousarvion laatimisessa olemme ottaneet digiloikan, kun talousarviokirja on sähköisessä muodossa ja helposti kaikki saatavilla. Lisäksi talousarviokirja sisältää runsaasti … Lue lisää