Arkisto

huhtikuun 2015 kirjoitukset

Tasa-arvoon on vielä matkaa

Sata vuotta työtä naisten oikeuksien puolesta on vienyt monia asioita eteenpäin. Sukupuolten välinen tasa-arvo tunnustetaan keskeiseksi suomalaiseksi arvoksi, josta säädetään perustuslaissa ja tasa-arvolaissa. Vaikka suomalaisen naisen asema on yksi maailman parhaista, on sukupuolten välisen aidon tasa-arvon saavuttamiseksi vielä työtä tehtävänä. Keskeisiä tasa-arvopolitiikan teemoja ovat edelleen työelämän tasa-arvokysymykset ja samapalkkaisuus. Suuri este naisen etenemiselle työelämässä on työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Naisten aseman parantamiseksi vanhemmuuden kustannuksia tuleekin tasata nykyistä enemmän. Lue lisää

Elvyttää vai leikata

Eduskuntavaalien tärkein teema on Suomen talous. Kaikki puolueet ovat yksimielisiä siitä, että asialle pitää jotakin tehdä. Rakenteellisten uudistusten ohella vaihtoehdot näyttävät tiivistyvän kolmeen: elvyttää tai leikata menoja tai sekä elvyttää että leikata. Lue lisää

Hyvä vanhuus on elämää yhdessä ja yhteisössä viimeiseen päivään

Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan edellisen sukupolven elämää ja työtä pitämällä vanhuksista hyvää huolta. Vanheneminen, toimintakyvyn heikkeneminen ja avun tarpeen lisääntyminen on osa ihmisen elämänkaarta. Hyvä vanhuus tarkoittaa muutakin kuin tuotettuja palveluja. Se on osallisuutta, välittämistä, huolenpitoa, kosketusta ja ihmisen oman tahdon kunnioittamista mahdollisimman pitkään. Lue lisää