Turvallinen vanhuus kaikille

Muutos 1990-luvulla käytössä olleesta vanhusten hoitoketjuajattelusta oma asunto-palvelutalo-vanhainkoti-pitkäaikaissairaala on vallankumouksellinen.

Tutkimukset osoittavat iäkkäiden terveyden ja toimintakyvyn kohentuneen parissa vuosikymmenessä huimasti. Vain neljännes kaikista yli 75-vuotiaista tarvitsee erityisiä vanhusten palveluja (kotihoito, palveluasuminen, pitkäaikaishoito).

Vanhusten hoivan ja hoidon rakenteellinen muutos on saanut jatkokseen ikäväestön terveyteen, toimintakykyyn ja vireyteen kohdistuvan kampanjan, jolla tavoitellaan pidempää kotona asumista, hyvää elämänlaatua ja – tietysti – pienempiä kustannuksia yhteiskunnalle. Lue lisää

Hyvinvointi on jokaisen lapsen oikeus

Hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat koko Suomessa. Erot hyvinvoinnissa alkavat näkyä usein jo elämän varhaisina vuosina. Erityistä huolta herättää se, että myös meillä Suomessa huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle.

Arjen pienistä vaikeuksista kasvaa liian usein suuria ja vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Vielä 1980-luvulla terveydenhoitajat tekivät kotikäyntejä uuden vauvaperheen luokse ja lapsiperhe sai tarvittaessa kodinhoitajan auttamaan ja neuvomaan kotiaskareissa. Lue lisää

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on kansainvälisesti tunnustettu suomalainen palvelu, jolla on tärkeä työvoima-, perhe- ja koulutuspoliittinen merkitys. Subjektiivinen, kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeus on turvannut perheille ko palvelun erilaisissa elämäntilanteissa sekä varmistanut lasten yhdenvertaisen … Lue lisää

Sukupuolivaikutusten arviointi Jyväskylän kaupungin päätöksenteon tueksi

Tasa-arvolain 4§ mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää eri sukupuolien välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa … Lue lisää

Haasteena toisen asteen koulutus

Koulutuksesta säästäminen kohtelee erityisen kaltoin toisen asteen opiskelijoita. Hallitus on leikannut muutamassa vuodessa ammatillisen koulutuksen rahoituksesta noin neljänneksen ja lukioilta runsaat 10 prosenttia. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä valtionosuusrahoitus pienenee kokonaisuudessaan 20 prosenttia.

Lue lisää

Lukiot ja ammatillinen koulutus tarvitsevat rahoitusta – koko toisen asteen koulutus yhteistä kehittämistä

Koulutuksen voimavaroihin tehdyt leikkaukset kohtelevat erityisen kaltoin toisen asteen opiskelijoita. Nyt esitetty Jyväskylän lukiokoulutuksen lisärahoitus tulee tarpeeseen tilanteessa, jossa koulutuskuntayhtymän valtionosuusrahoitus pienenee kokonaisuudessaan 20 prosenttia. Esityksellä turvataan myös lukiokoulutuksen pitkäjänteinen … Lue lisää

Kuntavaali on tasa-arvovaali

Keski-Suomen NYTKIS – Naisjärjestöt yhteistyössä

Kannanotto Naistenpäivänä 6.3.2017

 

Miten sukupuolien tasa-arvo näkyy vuoden 2017 kuntavaaleissa? Vaalien alla moni puolue on kertonut vaikeuksista saada kuntavaaliehdokkaiksi nuoria perheellisiä naisia, jotka eivät … Lue lisää

Valinnanvapauslainsäädännölle ei

Viime vaalikaudella kaikki muut puolueet paitsi kokoomus olivat yhtä mieltä siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon markkinaehtoistaminen ei ole järkevää. Ei kansantalouden, ei kansanterveyden eikä yksityisen ihmisen kannalta.

Lue lisää

Oppimisen ilo syntyy hyvinvoinnista

Suomen koululaisten heikentyneet oppimistulokset ovat värittäneet keskustelua suomalaisesta koulusta ja perheiden hyvinvoinnista. Oppimistulosten laskun on todettu johtuvan etenkin poikien heikentyneestä opiskelumotivaatiosta. Syitä motivaation laskuun on haettu milloin opettajien heikentyneestä kurinpidosta, … Lue lisää

Tasa-arvoinen koulutus on hyvinvoinnin perusta

Kansainvälisessä vertailussa Suomi on huippumaa syntyä ja elää. Suomen menestyksen perustana ovat olleet viisaat päätökset, jotka ovat taanneet lapsille ja nuorille tasa-arvoiset lähtökohdat. Suomeen syntyminen on edelleen lottovoitto.

Koulutus on … Lue lisää